مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ساری به شیروان خراسان

روز سه شنبه در تاریخ 1396/08/30

پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به شيروان (خراسان ) مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو40
1396/08/30
13:30
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
260,000 ریال

توضیحات : 33251007/33241002 تعاوني 2 ساري
شيروان (خراسان ) قوچان بجنورد

پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به شيروان (خراسان ) مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس VIP/O500RS
1396/08/30
18:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
450,000 ریال

توضیحات : 33251007/33241002 تعاوني 2 ساري
شيروان (خراسان ) قوچان بجنورد