مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ساری به شیروان خراسان

روز سه شنبه در تاریخ 1396/10/26

پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به شيروان (خراسان ) مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس VIP/O500RS
1396/10/26
18:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
450,000 ریال

توضیحات : تعاوني 2 ساري 33251007/33241002
شيروان (خراسان ) قوچان بجنورد

پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به شيروان (خراسان ) مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو40
1396/10/26
20:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
260,000 ریال

توضیحات : تعاوني 2 ساري 33251007/33241002
شيروان (خراسان ) قوچان بجنورد