مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ساری به شیراز

روز جمعه در تاریخ 1396/12/04

پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به شيراز
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس مان
1396/12/04
14:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
840,000 ریال

توضیحات : تعاوني 2 ساري 33251007/33241002
اصفهان

میهن نور ساری پایانه دولت
میهن نور ساری پایانه دولت
ساري به شيراز
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/04
14:45
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
530,000 ریال

توضیحات : 33240131و33252555
قم اصفهان تهران