مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ساری به شیراز

روز چهار شنبه در تاریخ 1397/03/30

پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به شيراز
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس مان
1397/03/30
14:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
1,010,000 ریال

توضیحات : 33241002/33251007 تعاوني 2 ساري
اصفهان
5 %
میهن نور ساری پایانه دولت
میهن نور ساری پایانه دولت
ساري به شيراز
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/30
14:45
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
620,000 ریال
589,000 ریال

توضیحات : 33240131و33252555
قم اصفهان تهران