مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ساری به سمنان

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/09/23

پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به سمنان
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو42
1396/09/23
09:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
140,000 ریال

توضیحات : تعاوني 2ساري 33251007/33241002

پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به سمنان
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ويژه457-40
1396/09/23
13:45
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
140,000 ریال

توضیحات : 33251007/33241002 تعاوني 2 ساري