مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ساری به سمنان

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06

پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به سمنان
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ويژه457-40
1396/12/06
07:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
140,000 ریال

توضیحات : 33251007/33241002 تعاوني 2 ساري

پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به سمنان
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ويژه457-40
1396/12/06
13:45
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
140,000 ریال

توضیحات : تعاوني 2 ساري 33251007/33241002