مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ساری به رشت

روز يكشنبه در تاریخ 1396/09/26

ترابر بی تا ساری پایانه دولت
ترابر بی تا ساری پایانه دولت
سارئ به رشت مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس اسکانيا32
1396/09/26
15:45
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
300,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي براي شما ارزومنديم ترابر بي تا ساري تعاوني 15
اردبيل تبريز رشت

عدل ساری پایانه دولت
عدل ساری پایانه دولت
سارئ به رشت مقصدنهایی : اردبيل
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس مان 46
1396/09/26
17:30
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
200,000 ریال

رشت

میهن نور ساری پایانه دولت
میهن نور ساری پایانه دولت
ساري به رشت
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس اسي اسي 457
1396/09/26
22:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
200,000 ریال

توضیحات : 33240131و33252555