مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ساری به تهران پایانه شرق (تهران پارس)

روز جمعه در تاریخ 1396/04/02

ترابر بی تا ساری پایانه دولت
سارئ تهران شرق
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/02
07:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
170,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : سفر خوشي براي شما ارزومنديم ترابر بي تا ساري تعاوني 15

ترابر بی تا ساری پایانه دولت
سارئ تهران شرق
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو 44
1396/04/02
09:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
170,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : سفر خوشي براي شما ارزومنديم ترابر بي تا ساري تعاوني 15

ترابر بی تا ساری پایانه دولت
سارئ تهران شرق
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولوو46
1396/04/02
13:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
170,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : سفر خوشي براي شما ارزومنديم ترابر بي تا ساري تعاوني 15