مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

سارئ تهران شرق

پایانه دولت

تهران شرق

1396/03/02

07:30

23

اتوبوس اسکانيا44

170,000 ريال

سفر خوشي براي شما ارزومنديم ترابر بي تا ساري تعاوني 15

سارئ تهران شرق

پایانه دولت

تهران شرق

1396/03/02

09:30

16

اتوبوس ولو40

170,000 ريال

سفر خوشي براي شما ارزومنديم ترابر بي تا ساري تعاوني 15

سارئ تهران شرق

پایانه دولت

تهران شرق

1396/03/02

13:00

22

اتوبوس ولوو46

170,000 ريال

سفر خوشي براي شما ارزومنديم ترابر بي تا ساري تعاوني 15

سارئ تهران شرق

پایانه دولت

تهران شرق

1396/03/02

15:15

14

اتوبوس ولو40

170,000 ريال

سفر خوشي براي شما ارزومنديم ترابر بي تا ساري تعاوني 15