مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ساری به تهران

روز سه شنبه در تاریخ 1397/03/29

عدل ساری پایانه دولت
عدل ساری پایانه دولت
سارئ به تهران مقصدنهایی : قم
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو 44
1397/03/29
21:00
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
200,000 ریال

تهران
10 %
پرتو سیر ایرانیان ساری پایانه دولت
پرتو سیر ایرانیان ساری پایانه دولت
پايانه غرب ساري به تهران
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو 44
1397/03/29
23:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
200,000 ریال
180,000 ریال

توضیحات : نام اصلي با نام شهر متفاوت است

پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به تهران
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس بنزرخش سپهر
1397/03/29
23:55
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
350,000 ریال

توضیحات : 33241002/33251007 تعاوني 2 ساري
10 %
پرتو سیر ایرانیان ساری پایانه دولت
پرتو سیر ایرانیان ساری پایانه دولت
پايانه غرب ساري به تهران
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس بي 9
1397/03/29
23:55
ظرفیت باقیمانده : 46 صندلی
200,000 ریال
180,000 ریال

توضیحات : نام اصلي با نام شهر متفاوت است

رویال سفر ساری
رویال سفر ساری
ساري به تهران
محل سوار شدن : پایانه دولت
بنز رخش 24 نفره VIP
1397/03/29
23:59
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
350,000 ریال

توضیحات : سرويس فقط تهران پارس ميرود

پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به تهران
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو40
1397/03/29
23:59
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
200,000 ریال

توضیحات : 33241002/33251007 تعاوني 2 ساري