مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

سارئ يزد

پایانه دولت

تهران

1396/03/08

15:00

28

اتوبوس ولو 44

170,000 ريال

33261404***33242100***33245293
قم تهران کاشان کرمان

سارئ تهران شرق

پایانه دولت

تهران شرق

1396/03/08

15:15

16

اتوبوس ولو40

170,000 ريال

سفر خوشي براي شما ارزومنديم ترابر بي تا ساري تعاوني 15

سارئ زنجان

پایانه دولت

تهران

1396/03/08

18:00

12

اتوبوس اسکانيا32

290,000 ريال

33261404***33242100***33245293
کرج تهران قزوين

سارئ اصفهان

پایانه دولت

تهران

1396/03/08

18:30

12

اتوبوس b9R

290,000 ريال

33261404***33242100***33245293
قم تهران