مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ساری به تهران

روز شنبه در تاریخ 1396/04/31

پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به تهران
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/31
11:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
170,000 ریال

توضیحات : تعاوني 2 ساري 33251007/33241002

پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به تهران
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس مان44+1+
1396/04/31
14:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
170,000 ریال

توضیحات : تعاوني 2 ساري 33251007/33241002

پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به تهران مقصدنهایی : بانه
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو42
1396/04/31
18:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
170,000 ریال

توضیحات : تعاوني 2 ساري 33251007/33241002
قزوين زنجان کرج تهران

پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به تهران
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو42
1396/04/31
23:55
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
170,000 ریال

توضیحات : تعاوني 2 ساري 33251007/33241002