مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

سارئ تهران

پایانه دولت

تهران

1395/12/04

11:30

37

اتوبوس ولو42

170,000 ريال

تعاوني 2 ساري 33251007/33241002

سارئ تهران

پایانه دولت

تهران

1395/12/04

14:00

18

اتوبوس ولو 44

170,000 ريال

تعاوني 2 ساري 33251007/33241002

سارئ يزد

پایانه دولت

تهران

1395/12/04

15:00

16

اتوبوس ولو 44

170,000 ريال

33261404***33242100***33245293
قم تهران کاشان کرمان

سارئ تهران شرق

پایانه دولت

تهران شرق

1395/12/04

15:15

16

اتوبوس ولو40

170,000 ريال

هدف ماجلب رضايت شماست ترابر بي تا ساري

سارئ زنجان

پایانه دولت

تهران

1395/12/04

18:00

14

اتوبوس اسکانيا32

290,000 ريال

33261404***33242100***33245293
کرج تهران قزوين

سارئ اصفهان

پایانه دولت

تهران

1395/12/04

18:30

13

اتوبوس b9R

290,000 ريال

33261404***33242100***33245293
قم تهران

سارئ قم

پایانه دولت

تهران

1395/12/04

21:00

34

اتوبوس ولو 44

170,000 ريال

33261404***33242100***33245293
تهران

سارئ تهران

پایانه دولت

تهران

1395/12/04

23:45

28

اتوبوس ولو42

170,000 ريال

تعاوني 2 ساري 33251007/33241002
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا