مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ساری به تهران

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/09/02

ترابر بی تا ساری پایانه دولت
ترابر بی تا ساری پایانه دولت
سارئ به تهران شرق
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/02
07:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
170,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي براي شما ارزومنديم ترابر بي تا ساري تعاوني 15

ترابر بی تا ساری پایانه دولت
ترابر بی تا ساری پایانه دولت
سارئ به تهران شرق
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو40
1396/09/02
12:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
170,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي براي شما ارزومنديم ترابر بي تا ساري تعاوني 15

پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به تهران
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/02
14:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
170,000 ریال

توضیحات : تعاوني 2 ساري 33251007/33241002

ترابر بی تا ساری پایانه دولت
ترابر بی تا ساری پایانه دولت
سارئ به تهران شرق
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس مان وي0اي 0پي
1396/09/02
15:15
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي براي شما ارزومنديم ترابر بي تا ساري تعاوني 15

عدل ساری پایانه دولت
عدل ساری پایانه دولت
سارئ به تهران مقصدنهایی : اراک
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو 44
1396/09/02
20:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
170,000 ریال

توضیحات : 33261404***33242100***33245293
تهران قم

پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به تهران
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو40
1396/09/02
23:59
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
170,000 ریال

توضیحات : 33251007/33241002 تعاوني 2 ساري

ترابر بی تا ساری پایانه دولت
ترابر بی تا ساری پایانه دولت
سارئ به تهران شرق
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس وي آي پي
1396/09/02
23:59
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي براي شما ارزومنديم ترابر بي تا ساري تعاوني 15