مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ساری به تهران

روز يكشنبه در تاریخ 1397/02/02

رویال سفر ساری
رویال سفر ساری
ساري به تهران مقصدنهایی : کاشان
محل سوار شدن : پایانه دولت
مارال 25 نفره VIP
1397/02/02
07:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : فقط تهران پارس
قم تهران

رویال سفر ساری
رویال سفر ساری
ساري به تهران
محل سوار شدن : پایانه دولت
1397/02/02
08:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : تهران پارس وآرژانتين(پايانه بيهقي )

پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به تهران
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو42
1397/02/02
09:30
ظرفیت باقیمانده : 33 صندلی
170,000 ریال

توضیحات : 33241002/33251007 تعاوني 2 ساري

رویال سفر ساری
رویال سفر ساری
ساري به تهران
محل سوار شدن : پایانه دولت
مارال 25 نفره VIP
1397/02/02
12:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : تهران پارس وآرژانتين(پايانه بيهقي )

عدل ساری پایانه دولت
عدل ساری پایانه دولت
سارئ به تهران مقصدنهایی : شهريار
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس اسکانيا
1397/02/02
13:15
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
170,000 ریال

تهران
5 %
میهن نور ساری پایانه دولت
میهن نور ساری پایانه دولت
ساري به تهران
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس مان وي0اي 0پي
1397/02/02
13:30
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
290,000 ریال
275,500 ریال

توضیحات : 33240131و33252555

رویال سفر ساری
رویال سفر ساری
ساري به تهران
محل سوار شدن : پایانه دولت
مارال 25 نفره VIP
1397/02/02
14:45
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : تهران پارس وآرژانتين(پايانه بيهقي )
5 %
میهن نور ساری پایانه دولت
میهن نور ساری پایانه دولت
ساري به تهران مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس اسکانيا44
1397/02/02
14:45
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
170,000 ریال
161,500 ریال

توضیحات : 33240131و33252555
قم اصفهان تهران

ترابر بی تا ساری پایانه دولت
ترابر بی تا ساری پایانه دولت
سارئ به تهران شرق
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس وي آي پي
1397/02/02
15:15
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي براي شما آرزو منديم ت 15 ترابر بي تا ساري
5 %
میهن نور ساری پایانه دولت
میهن نور ساری پایانه دولت
ساري به تهران مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس مان وي0اي 0پي
1397/02/02
15:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
290,000 ریال
275,500 ریال

توضیحات : 33240131و33252555
تهران همدان
5 %
میهن نور ساری پایانه دولت
میهن نور ساری پایانه دولت
ساري به تهران مقصدنهایی : شهرکرد
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس مان وي0اي 0پي
1397/02/02
16:00
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
290,000 ریال
275,500 ریال

توضیحات : 33240131و33252555
قم اصفهان تهران

رویال سفر ساری
رویال سفر ساری
ساري به تهران
محل سوار شدن : پایانه دولت
درسا VIP مانيتوردار
1397/02/02
16:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : تهران پارس وآرژانتين(پايانه بيهقي )

رویال سفر ساری
رویال سفر ساری
ساري به تهران مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه دولت
مارال 25 نفره VIP
1397/02/02
17:30
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : سرويس با شام رايگان
قم تهران

عدل ساری پایانه دولت
عدل ساری پایانه دولت
سارئ به تهران مقصدنهایی : زنجان
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس اسکانيا
1397/02/02
18:00
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
250,000 ریال

کرج تهران قزوين

عدل ساری پایانه دولت
عدل ساری پایانه دولت
سارئ به تهران مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس b9R
1397/02/02
18:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
290,000 ریال

قم تهران

رویال سفر ساری
رویال سفر ساری
ساري به تهران مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه دولت
مارال 25 نفره VIP
1397/02/02
19:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : سرويس با شام رايگان
قم تهران

عدل ساری پایانه دولت
عدل ساری پایانه دولت
سارئ به تهران مقصدنهایی : قم
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو 44
1397/02/02
21:00
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
170,000 ریال

تهران
5 %
میهن نور ساری پایانه دولت
میهن نور ساری پایانه دولت
ساري به تهران
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو 44
1397/02/02
23:45
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
170,000 ریال
161,500 ریال

توضیحات : 33240131و33252555

پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به تهران
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو40
1397/02/02
23:55
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
170,000 ریال

توضیحات : 33241002/33251007 تعاوني 2 ساري

پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به تهران
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس VIP/O500RS
1397/02/02
23:59
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : تعاوني 2 ساري 33251007/33241002

رویال سفر ساری
رویال سفر ساری
ساري به تهران
محل سوار شدن : پایانه دولت
بنز رخش 24 نفره VIP
1397/02/02
23:59
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : سرويس فقط تهران پارس شرق