مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ساری به تربت  جام

روز دو شنبه در تاریخ 1397/03/28

پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به تربت جام مقصدنهایی : تايباد
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ايلياد
1397/03/28
13:30
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
450,000 ریال

توضیحات : 33241002/33251007 تعاوني 2 ساري
مشهد مقدس تربت جام قوچان شيروان (خراسان ) بجنورد
10 %
پرتو سیر ایرانیان ساری پایانه دولت
پرتو سیر ایرانیان ساری پایانه دولت
پايانه غرب ساري به تربت جام
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ايلياد
1397/03/28
14:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
380,000 ریال
342,000 ریال