مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ساری به تربت  جام

روز جمعه در تاریخ 1396/04/30

پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به تربت جام
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ايلياد
1396/04/30
14:00
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
385,000 ریال

توضیحات : تعاوني 2 ساري 33251007/33241002
شيروان (خراسان ) مشهد مقدس قوچان بجنورد