مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

سارئ تبريز

پایانه دولت

تبريز

1396/01/08

15:00

0

اتوبوس مان

680,000 ريال

تعاوني 2 ساري 33251007/33241002

سارئ تبريز

پایانه دولت

تبريز

1396/01/08

15:30

11

اتوبوس ولو 44

415,000 ريال

تعاوني 2 ساري 33251007/33241002

سارئ اروميه

پایانه دولت

تبريز

1396/01/08

15:45

16

اتوبوس اسکانيا

540,000 ريال

سال نو مبارک ترابر بي تا ساري تعاوني 15
اردبيل تبريز رشت
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا