مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ساری به بجنورد

روز دو شنبه در تاریخ 1396/12/07

ترابر بی تا ساری پایانه دولت
ترابر بی تا ساری پایانه دولت
سارئ به بجنورد مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو40
1396/12/07
17:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
235,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي براي شما آرزو منديم ت 15 ترابر بي تا ساري
بجنورد

رویال سفر ساری
رویال سفر ساری
ساري به بجنورد مقصدنهایی : مشهد
محل سوار شدن : پایانه دولت
ولوو 44 نفره
1396/12/07
17:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
240,000 ریال

بجنورد

پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به بجنورد مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس vipاسکانيا
1396/12/07
18:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
400,000 ریال

توضیحات : 33251007/33241002 تعاوني 2 ساري
شيروان (خراسان ) قوچان بجنورد

رویال سفر ساری
رویال سفر ساری
ساري به بجنورد مقصدنهایی : مشهد
محل سوار شدن : پایانه دولت
بنز رخش 24 نفره VIP
1396/12/07
18:05
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
450,000 ریال

بجنورد

پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به بجنورد مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس vipاسکانيا
1396/12/07
19:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
400,000 ریال

توضیحات : 33251007/33241002 تعاوني 2 ساري
قوچان بجنورد

ترابر بی تا ساری پایانه دولت
ترابر بی تا ساری پایانه دولت
سارئ به بجنورد مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس اسکانيا
1396/12/07
19:45
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
400,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي براي شما آرزو منديم ت 15 ترابر بي تا ساري
بجنورد

پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به بجنورد مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو40
1396/12/07
20:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
235,000 ریال

توضیحات : تعاوني 2 ساري 33251007/33241002
شيروان (خراسان ) قوچان بجنورد

ترابر بی تا ساری پایانه دولت
ترابر بی تا ساری پایانه دولت
سارئ به بجنورد مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو40
1396/12/07
20:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
235,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي براي شما آرزو منديم ت 15 ترابر بي تا ساري
بجنورد