مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ساری به بجنورد

روز جمعه در تاریخ 1396/04/02

پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ بجنورد مقصدنهایی : تربت جام
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ايلياد
1396/04/02
14:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
235,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : تعاوني 2 ساري 33251007/33241002
شيروان (خراسان ) مشهد مقدس قوچان بجنورد

عدل ساری پایانه دولت
سارئ بجنورد مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو 44
1396/04/02
17:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
240,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : 33261404***33242100***33245293
بجنورد

پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ بجنورد مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو40
1396/04/02
17:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
235,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : تعاوني 2 ساري 33251007/33241002
شيروان (خراسان ) قوچان بجنورد

ترابر بی تا ساری پایانه دولت
سارئ بجنورد مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو40
1396/04/02
17:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
235,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : سفر خوشي براي شما ارزومنديم ترابر بي تا ساري تعاوني 15
بجنورد

عدل ساری پایانه دولت
سارئ بجنورد مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو 44
1396/04/02
20:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
240,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : 33261404***33242100***33245293
بجنورد

ترابر بی تا ساری پایانه دولت
سارئ بجنورد مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو40
1396/04/02
20:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
235,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : سفر خوشي براي شما ارزومنديم ترابر بي تا ساري تعاوني 15
بجنورد