مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

سارئ مشهد مقدس

پایانه دولت

بجنورد

1396/03/02

17:00

20

اتوبوس ولو40

235,000 ريال

سفر خوشي براي شما ارزومنديم ترابر بي تا ساري تعاوني 15
بجنورد

سارئ مشهد مقدس

پایانه دولت

بجنورد

1396/03/02

20:00

20

اتوبوس ولو40

235,000 ريال

سفر خوشي براي شما ارزومنديم ترابر بي تا ساري تعاوني 15
بجنورد