مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ساری به اصفهان

روز جمعه در تاریخ 1396/12/04

پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به اصفهان مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس مان
1396/12/04
14:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
550,000 ریال

توضیحات : تعاوني 2 ساري 33251007/33241002
اصفهان

میهن نور ساری پایانه دولت
میهن نور ساری پایانه دولت
ساري به اصفهان مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/04
14:45
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : 33240131و33252555
قم اصفهان تهران

میهن نور ساری پایانه دولت
میهن نور ساری پایانه دولت
ساري به اصفهان مقصدنهایی : شهرکرد
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس کلاسيک32نفره
1396/12/04
16:00
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
500,000 ریال

توضیحات : 33240131و33252555
قم اصفهان تهران

رویال سفر ساری
رویال سفر ساری
ساري به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه دولت
مارال 25 نفره VIP
1396/12/04
17:30
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
550,000 ریال

توضیحات : کاوه و صفه با شام رايگان
قم

رویال سفر ساری
رویال سفر ساری
ساري به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه دولت
مارال 25 نفره VIP
1396/12/04
19:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
550,000 ریال

توضیحات : کاوه و صفه با شام رايگان
قم تهران