مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ساری به اصفهان

روز شنبه در تاریخ 1396/07/29

پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به اصفهان مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو 44
1396/07/29
14:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : تعاوني 2ساري 33251007/33241002
اصفهان شهرضا قم

عدل ساری پایانه دولت
عدل ساری پایانه دولت
سارئ به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس b9R
1396/07/29
18:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
550,000 ریال

توضیحات : 33261404***33242100***33245293
قم