مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری




ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ساری به اصفهان

روز يكشنبه در تاریخ 1396/09/26

پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به اصفهان مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو 44
1396/09/26
14:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
330,000 ریال

اصفهان شهرضا

میهن نور ساری پایانه دولت
میهن نور ساری پایانه دولت
ساري به اصفهان مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/26
14:45
ظرفیت باقیمانده : 33 صندلی
330,000 ریال

اصفهان شهرضا قم

میهن نور ساری پایانه دولت
میهن نور ساری پایانه دولت
ساري به اصفهان مقصدنهایی : شهرکرد
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس کلاسيک32نفره
1396/09/26
16:00
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
500,000 ریال

توضیحات : 33240131و33252555
قم اصفهان تهران

میهن نور ساری پایانه دولت
میهن نور ساری پایانه دولت
ساري به اصفهان مقصدنهایی : شهرکرد
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس مان وي0اي 0پي
1396/09/26
16:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
500,000 ریال

توضیحات : 33240131و33252555
قم اصفهان تهران

میهن نور ساری پایانه دولت
میهن نور ساری پایانه دولت
ساري به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/26
17:05
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : 33240131و33252555
تهران قم

عدل ساری پایانه دولت
عدل ساری پایانه دولت
سارئ به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس b9R
1396/09/26
18:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
550,000 ریال

توضیحات : 33261404***33242100***33245293
قم تهران