مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ساری به اراک

روز دو شنبه در تاریخ 1396/12/07

عدل ساری پایانه دولت
عدل ساری پایانه دولت
سارئ به اراک
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس اسکانيا32
1396/12/07
08:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
420,000 ریال

قم

میهن نور ساری پایانه دولت
میهن نور ساری پایانه دولت
ساري به اراک مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/07
10:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
305,000 ریال

توضیحات : 33240131و33252555
اراک خرم اباد قم

عدل ساری پایانه دولت
عدل ساری پایانه دولت
سارئ به اراک
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو بي9
1396/12/07
20:00
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
320,000 ریال

قم تهران