مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ساری به اراک

روز سه شنبه در تاریخ 1396/09/21

عدل ساری پایانه دولت
عدل ساری پایانه دولت
سارئ به اراک
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس اسکانيا32
1396/09/21
08:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
420,000 ریال

توضیحات : 33261404***33242100***33245293

میهن نور ساری پایانه دولت
میهن نور ساری پایانه دولت
ساري به اراک مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو 44
1396/09/21
10:00
ظرفیت باقیمانده : 41 صندلی
305,000 ریال

توضیحات : 33240131و33252555
اراک خرم اباد قم تهران

عدل ساری پایانه دولت
عدل ساری پایانه دولت
سارئ به اراک
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو 44
1396/09/21
20:00
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
320,000 ریال

توضیحات : 33261404***33242100***33245293
تهران قم