مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس زرین  شهر به مسجدسلیمان

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/09/22

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به مسجدسليمان
محل سوار شدن : ترمینال زرین شهر
اتوبوس سوپر کلاسيک
1396/09/22
10:15
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
440,000 ریال

توضیحات : ر
شوشتر ايذه

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به مسجدسليمان
محل سوار شدن : ترمینال زرین شهر
اتوبوس سوپر کلاسيک
1396/09/22
22:00
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
440,000 ریال

توضیحات : ر
ايذه شوشتر