مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس زرین  شهر به تهران

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/09/23

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال زرین شهر
اتوبوس مان
1396/09/23
10:30
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
380,000 ریال

توضیحات : ر

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال زرین شهر
اتوبوس اسكانيا
1396/09/23
13:15
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
220,000 ریال

توضیحات : ر

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به تهران ازادي مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال زرین شهر
اتوبوس VIP
1396/09/23
15:15
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
380,000 ریال

توضیحات : ر
تهران ازادي

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به تهران ازادي
محل سوار شدن : ترمینال زرین شهر
اتوبوس VIP
1396/09/23
16:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
380,000 ریال

توضیحات : ر
تهران جنوب

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به تهران ازادي
محل سوار شدن : ترمینال زرین شهر
اتوبوس مان
1396/09/23
16:00
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
380,000 ریال

توضیحات : ر
تهران جنوب

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال زرین شهر
اتوبوس VIP
1396/09/23
23:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
380,000 ریال

توضیحات : ر
تهران جنوب

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال زرین شهر
اتوبوس اسكانيا
1396/09/23
23:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
220,000 ریال

توضیحات : ر
آرژانتين