مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس زرین  شهر به تهران

روز يكشنبه در تاریخ 1396/04/04

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه زرین شهر
اتوبوس مان
1396/04/04
10:15
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
380,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به تهران ازادي
محل سوار شدن : پایانه زرین شهر
اتوبوس مان
1396/04/04
11:45
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
380,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
تهران جنوب

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه زرین شهر
اتوبوس اسكانيا
1396/04/04
13:15
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
220,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به تهران ازادي
محل سوار شدن : پایانه زرین شهر
اتوبوس مان
1396/04/04
16:00
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
380,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
تهران جنوب