مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

زرين شهر اهواز

پایانه زرین شهر

ايذه

1396/02/09

10:15

32

اتوبوس سوپر کلاسيک

330,000 ريال

سفرخوشي داشته باشيد
ايذه

زرين شهر اهواز

پایانه زرین شهر

ايذه

1396/02/09

10:30

25

اتوبوس VIP

400,000 ريال

سفرخوشي داشته باشيد
ايذه

زرين شهر شوشتر

پایانه زرین شهر

ايذه

1396/02/09

10:30

32

اتوبوس سوپر کلاسيک

330,000 ريال

سفرخوشي داشته باشيد
ايذه

زرين شهر اهواز

پایانه زرین شهر

ايذه

1396/02/09

12:30

25

اتوبوس VIP

400,000 ريال

سفرخوشي داشته باشيد
ايذه

زرين شهر اهواز

پایانه زرین شهر

ايذه

1396/02/09

15:15

25

اتوبوس VIP

400,000 ريال

سفرخوشي داشته باشيد
ايذه

زرين شهر مسجدسليمان

پایانه زرین شهر

ايذه

1396/02/09

17:15

44

اتوبوس اسكانيا

240,000 ريال

سفرخوشي داشته باشيد
ايذه شوشتر

زرين شهر ماهشهر

پایانه زرین شهر

ايذه

1396/02/09

20:15

44

اتوبوس اسكانيا

240,000 ريال

سفرخوشي داشته باشيد
ايذه

زرين شهر ماهشهر

پایانه زرین شهر

ايذه

1396/02/09

20:30

31

اتوبوس سوپر کلاسيک

330,000 ريال

سفرخوشي داشته باشيد
ايذه

زرين شهر آبادان

پایانه زرین شهر

ايذه

1396/02/09

23:30

25

اتوبوس VIP

400,000 ريال

سفرخوشي داشته باشيد
ايذه اهواز
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا