مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس زرین  شهر به اهواز

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/04/29

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به اهواز مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : پایانه زرین شهر
اتوبوس VIP
1396/04/29
22:15
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
ايذه اهواز

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به اهواز مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : پایانه زرین شهر
اتوبوس اسكانيا
1396/04/29
22:30
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
320,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
ايذه اهواز

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به اهواز مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : پایانه زرین شهر
اتوبوس VIP
1396/04/29
23:30
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
ايذه اهواز