مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

خمين تهران جنوب

پایانه خمین

قم ويژه

1396/01/08

07:30

42

اتوبوس اسکانيا44

120,000 ريال

قم ويژه

خمين تهران جنوب

پایانه خمین

قم ويژه

1396/01/08

10:30

41

اتوبوس ولوو 46

120,000 ريال

قم ويژه

خمين تهران جنوب

پایانه خمین

قم ويژه

1396/01/08

11:30

29

اتوبوس اسکانيا 32

170,000 ريال

قم ويژه

خمين تهران جنوب

پایانه خمین

قم ويژه

1396/01/08

13:30

28

اتوبوس اسکانيا 32

170,000 ريال

قم ويژه

خمين تهران جنوب

پایانه خمین

قم ويژه

1396/01/08

14:30

23

اتوبوس اسکانيا 32

170,000 ريال

قم ويژه

خمين تهران جنوب

پایانه خمین

قم ويژه

1396/01/08

15:30

39

اتوبوس اسکانيا44

120,000 ريال

قم ويژه

خمين تهران جنوب

پایانه خمین

قم ويژه

1396/01/08

17:30

42

اتوبوس اسکانيا44

120,000 ريال

قم ويژه
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا