مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به مشهد مقدس

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/05/26

همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/05/26
14:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
510,000 ریال

توضیحات : السلام عليک يا علي ابن موسي الرضا / توقف بعدي ترمينال کاوه
تربت حيدريه

ایران پیما خمینی شهر
ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/26
14:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
515,000 ریال

توضیحات : ايران پيما مهمان نوازجاده ها
طبس فردوس .خراسان
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1396/05/26
15:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
780,000 ریال
702,000 ریال

توضیحات : برگشت از مشهد شرکت ايمن سفر ايرانيان
سبزوار نيشابور
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/26
15:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
515,000 ریال
463,500 ریال

توضیحات : برگشت از مشهد شرکت ايمن سفر ايرانيان
سبزوار نيشابور

همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي . آي . پي
1396/05/26
16:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
780,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي ترمينال کاوه
سبزوار نيشابور شاهرود (سمنان)