مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به مشهد مقدس

روز شنبه در تاریخ 1396/07/01

ایران پیما خمینی شهر
ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/01
14:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
515,000 ریال

توضیحات : ايران پيما مهمان نوازجاده ها
طبس

همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/07/01
14:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
510,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي ترمينال کاوه
تربت حيدريه
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1396/07/01
15:15
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
780,000 ریال
702,000 ریال

توضیحات : برگشت از مشهد شرکت ايمن سفر ايرانيان
سبزوار نيشابور
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/01
15:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
515,000 ریال
463,500 ریال

توضیحات : برگشت از مشهد شرکت ايمن سفر ايرانيان
سبزوار نيشابور

همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي . آي . پي
1396/07/01
16:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
780,000 ریال

توضیحات : بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد