مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به مشهد مقدس

روز جمعه در تاریخ 1396/04/02

همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/04/02
14:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
510,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : السلام عليک يا علي ابن موسي الرضا / توقف بعدي ترمينال کاوه
تربت حيدريه

ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي اي پي
1396/04/02
15:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
780,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : ايران پيما مهمان نوازجاده ها
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1396/04/02
15:15
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
780,000 ریال
702,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : برگشت از مشهد شرکت ايمن سفر ايرانيان
سبزوار نيشابور

ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/02
15:30
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
515,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : ايران پيما مهمان نوازجاده ها
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/02
15:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
515,000 ریال
463,500 ریال

خرید بلیط
توضیحات : برگشت از مشهد شرکت ايمن سفر ايرانيان
سبزوار نيشابور

همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي . آي . پي
1396/04/02
16:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
780,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي ترمينال کاوه
سبزوار نيشابور شاهرود (سمنان)