مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به مشهد مقدس

روز دو شنبه در تاریخ 1397/02/31
12 %
ایران پیما خمینی شهر
ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1397/02/31
14:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
515,000 ریال
453,200 ریال

توضیحات : جهت انتقاد و پيشنهاد تماس مستقيم با مديريت 09131194105
25 %
همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1397/02/31
14:50
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
510,000 ریال
382,500 ریال

توضیحات : توقف بعدي ترمينال کاوه
تربت حيدريه
5 %
لوان نور خمینی شهر
لوان نور خمینی شهر
خميني شهر به مشهد (خراسان )
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1397/02/31
15:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
515,000 ریال
489,250 ریال

توضیحات : ويژه 44 صندلي
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا مارال
1397/02/31
15:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
515,000 ریال
463,500 ریال

توضیحات : برگشت از مشهد شرکت بي تا سالن1جايگاه 3 /مشترک با کاوه و صفه
سبزوار نيشابور

رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به مشهد (خراسان )
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1397/02/31
15:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
617,500 ریال

توضیحات : صدوربليط رفت وبرگشت درشرکت رويال سفر واقع درترمينال مهربين
سبزوار نيشابور شاهرود (سمنان )
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي مارال
1397/02/31
15:15
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
780,000 ریال
702,000 ریال

توضیحات : برگشت از مشهد شرکت بي تا سالن1جايگاه 3 /مشترک با کاوه و صفه
سبزوار نيشابور
16 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به مشهد (خراسان )
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس VIP
1397/02/31
15:15
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
935,000 ریال
785,400 ریال

توضیحات : صدوربليط رفت وبرگشت درشرکت رويال سفر واقع درترمينال مهربين
سبزوار نيشابور شاهرود (سمنان )
5 %
لوان نور خمینی شهر
لوان نور خمینی شهر
خميني شهر به مشهد (خراسان )
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1397/02/31
15:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
780,000 ریال
741,000 ریال

توضیحات : وي آي پي 25 صندلي
سبزوار نيشابور

ایران پیما خمینی شهر
ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي اي پي
1397/02/31
16:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
780,000 ریال

توضیحات : آرامش در سفر با ايران پيما . تماس مستقيم با مدير عامل 09131194105
25 %
همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي . آي . پي
1397/02/31
16:30
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
780,000 ریال
585,000 ریال

توضیحات : بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
سبزوار نيشابور شاهرود (سمنان)