مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به مشهد مقدس

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06

ایران پیما خمینی شهر
ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
14:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
515,000 ریال

توضیحات : جهت انتقاد و پيشنهادات ارتباط مستقيم با مديريت 09131194105
25 %
همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/12/06
14:50
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
510,000 ریال
382,500 ریال

توضیحات : توقف بعدي ترمينال کاوه
تربت حيدريه
26 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به مشهد (خراسان )
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
15:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
515,000 ریال
381,100 ریال

توضیحات : صدوربليط رفت وبرگشت درشرکت رويال سفر واقع درترمينال مهربين
سبزوار نيشابور شاهرود (سمنان )
5 %
لوان نور خمینی شهر
لوان نور خمینی شهر
خميني شهر به مشهد (خراسان )
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس ولو 44
1396/12/06
15:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
515,000 ریال
489,250 ریال

20 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا مارال
1396/12/06
15:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
515,000 ریال
412,000 ریال

توضیحات : برگشت از مشهد شرکت بي تا سالن1جايگاه 3 /مشترک با کاوه و صفه
سبزوار نيشابور
26 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به مشهد (خراسان )
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس VIP
1396/12/06
15:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
780,000 ریال
577,200 ریال

توضیحات : صدوربليط رفت وبرگشت درشرکت رويال سفر واقع درترمينال مهربين
سبزوار نيشابور شاهرود (سمنان )
5 %
لوان نور خمینی شهر
لوان نور خمینی شهر
خميني شهر به مشهد (خراسان )
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1396/12/06
15:15
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
780,000 ریال
741,000 ریال

سبزوار نيشابور
20 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي مارال
1396/12/06
15:15
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
780,000 ریال
624,000 ریال

توضیحات : برگشت از مشهد شرکت بي تا سالن1جايگاه 3 /مشترک با کاوه و صفه
سبزوار نيشابور
25 %
همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي . آي . پي
1396/12/06
16:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
780,000 ریال
585,000 ریال

توضیحات : بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
سبزوار نيشابور شاهرود (سمنان)