مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

خميني شهر مشهد (خراسان)

پایانه مهربین خمینی شهر

مشهد (خراسان)

1396/03/02

14:30

27

اتوبوس اسکانيا

510,000 ريال

السلام عليک يا علي ابن موسي الرضا / توقف بعدي ترمينال کاوه
تربت حيدريه

خميني شهر مشهد (خراسان)

پایانه مهربین خمینی شهر

مشهد (خراسان)

1396/03/02

15:15

4

اتوبوس وي آي پي

% 10

780,000 ریال

702,000 ريال

برگشت از مشهد شرکت ايمن سفر ايرانيان
سبزوار نيشابور

خميني شهر مشهد (خراسان)

پایانه مهربین خمینی شهر

مشهد (خراسان)

1396/03/02

15:30

13

اتوبوس اسکانيا44

% 10

515,000 ریال

463,500 ريال

برگشت از مشهد شرکت ايمن سفر ايرانيان
سبزوار نيشابور

خميني شهر مشهد مقدس

پایانه مهربین خمینی شهر

مشهد مقدس

1396/03/02

16:30

3

اتوبوس وي اي پي

780,000 ريال

ايران پيما مهمان نوازجاده ها

خميني شهر مشهد (خراسان)

پایانه مهربین خمینی شهر

مشهد (خراسان)

1396/03/02

17:00

0

اتوبوس وي . آي . پي

780,000 ريال

بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
سبزوار نيشابور شاهرود (سمنان)