مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به مشهد مقدس

روز جمعه در تاریخ 1396/09/03

همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/09/03
14:50
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
510,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي ترمينال کاوه
تربت حيدريه
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/03
15:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
515,000 ریال
463,500 ریال

توضیحات : برگشت از مشهد شرکت بي تا سالن1جايگاه 3 /مشترک با کاوه و صفه
سبزوار نيشابور

همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي . آي . پي
1396/09/03
16:30
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
780,000 ریال

توضیحات : بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد