مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خرمشهر به شیراز

روز شنبه در تاریخ 1396/07/29

پیک صبا خرمشهر
پیک صبا خرمشهر
خرمشهر به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال خرمشهر
اتوبوس اسكانيا
1396/07/29
09:00
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
520,000 ریال

توضیحات : حمل ماهي ممنوع

ایران پیما خرمشهر
ایران پیما خرمشهر
خرمشهر به شيراز (فارس )
محل سوار شدن : ترمینال خرمشهر
اتوبوس b9R
1396/07/29
19:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
520,000 ریال

توضیحات : حمل ماهي ممنوع

ایران پیما خرمشهر
ایران پیما خرمشهر
خرمشهر به شيراز (فارس )
محل سوار شدن : ترمینال خرمشهر
اتوبوس ولو 44
1396/07/29
19:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
300,000 ریال

توضیحات : حمل ماهي ممنوع