مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

خرمشهر شيراز

پایانه خرمشهر

شيراز

1396/02/09

10:00

4

اتوبوس اسكانيا

520,000 ريال

حمل ماهي ممنوع

خرمشهر شيراز (فارس )

پایانه خرمشهر

شيراز (فارس )

1396/02/09

19:00

12

اتوبوس ولو 44

300,000 ريال

حمل ماهي ممنوع
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا