مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خرمشهر به شیراز

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/09/23

پیک صبا خرمشهر
پیک صبا خرمشهر
خرمشهر به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال خرمشهر
اتوبوس v.i.pولوو
1396/09/23
09:00
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
520,000 ریال

توضیحات : 53541500=53540444

ایران پیما خرمشهر
ایران پیما خرمشهر
خرمشهر به شيراز (فارس )
محل سوار شدن : ترمینال خرمشهر
اتوبوس b9R
1396/09/23
19:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
520,000 ریال

توضیحات : حمل ماهي ممنوع

ایران پیما خرمشهر
ایران پیما خرمشهر
خرمشهر به شيراز (فارس )
محل سوار شدن : ترمینال خرمشهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/23
19:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
300,000 ریال

توضیحات : حمل ماهي ممنوع