مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

خرمشهر شاهين شهر

پایانه خرمشهر

شاهين شهر

1396/01/03

09:15

11

اتوبوس اسکانيا44

350,000 ريال

سال نو مبارک
اصفهان

خرمشهر نجف آباد (اصفهان )

پایانه خرمشهر

شاهين شهر

1396/01/03

19:15

8

اتوبوس ولو 44

350,000 ريال

السلام علي الحسين ع
پايانه کاوه (اصفهان ) اصفهان شاهين شهر

خرمشهر شاهين شهر

پایانه خرمشهر

شاهين شهر

1396/01/03

19:30

11

اتوبوس اسكانيا

600,000 ريال

سال نو مبارک
اصفهان

خرمشهر شاهين شهر

پایانه خرمشهر

شاهين شهر

1396/01/03

20:45

12

اتوبوس اسکانيا44

350,000 ريال

سال نو مبارک
اصفهان

خرمشهر شاهين شهر

پایانه خرمشهر

شاهين شهر

1396/01/03

22:00

12

اتوبوس اسكانيا

600,000 ريال

سال نو مبارک
اصفهان
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا