مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خرمشهر به شاهین شهر

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/06/29

ایران پیما خرمشهر
ایران پیما خرمشهر
خرمشهر به شاهين شهر مقصدنهایی : نجف آباد (اصفهان )
محل سوار شدن : ترمینال خرمشهر
اتوبوس ولو 44
1396/06/29
19:15
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
350,000 ریال

توضیحات : حمل ماهي ممنوع
پايانه کاوه (اصفهان ) اصفهان شاهين شهر

پیک صبا خرمشهر
پیک صبا خرمشهر
خرمشهر به شاهين شهر
محل سوار شدن : ترمینال خرمشهر
اتوبوس اسكانيا
1396/06/29
19:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : حمل ماهي ممنوع
اصفهان

پیک صبا خرمشهر
پیک صبا خرمشهر
خرمشهر به شاهين شهر
محل سوار شدن : ترمینال خرمشهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/29
20:45
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
350,000 ریال

توضیحات : حمل ماهي ممنوع
اصفهان