مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خرمشهر به شاهین شهر

روز شنبه در تاریخ 1396/09/04

پیک صبا خرمشهر
پیک صبا خرمشهر
خرمشهر به شاهين شهر
محل سوار شدن : ترمینال خرمشهر
اتوبوس اسكانيا
1396/09/04
09:15
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : 53540444-53541500-تلفن
ايذه

ایران پیما خرمشهر
ایران پیما خرمشهر
خرمشهر به شاهين شهر مقصدنهایی : نجف آباد (اصفهان )
محل سوار شدن : ترمینال خرمشهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/04
19:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
350,000 ریال

توضیحات : حمل ماهي ممنوع
پايانه کاوه (اصفهان ) شاهين شهر

پیک صبا خرمشهر
پیک صبا خرمشهر
خرمشهر به شاهين شهر
محل سوار شدن : ترمینال خرمشهر
اتوبوس اسكانيا
1396/09/04
19:15
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : 53540444-53541500-تلفن
ايذه

پیک صبا خرمشهر
پیک صبا خرمشهر
خرمشهر به شاهين شهر
محل سوار شدن : ترمینال خرمشهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/04
20:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
350,000 ریال

توضیحات : 53540444-53541500-تلفن
ايذه