مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خرمشهر به شاهین شهر

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06

پیک صبا خرمشهر
پیک صبا خرمشهر
خرمشهر به شاهين شهر
محل سوار شدن : ترمینال خرمشهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
09:15
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
350,000 ریال

توضیحات : 53540444-53541500-تلفن
ايذه اصفهان

پیک صبا خرمشهر
پیک صبا خرمشهر
خرمشهر به شاهين شهر
محل سوار شدن : ترمینال خرمشهر
اتوبوس اسكانيا
1396/12/06
19:15
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : 53540444-53541500-تلفن

پیک صبا خرمشهر
پیک صبا خرمشهر
خرمشهر به شاهين شهر
محل سوار شدن : ترمینال خرمشهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
20:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
350,000 ریال

توضیحات : 53540444-53541500-تلفن
ايذه اصفهان