مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خرمشهر به خرم آباد

روز يكشنبه در تاریخ 1396/07/02

پیک صبا خرمشهر
پیک صبا خرمشهر
خرمشهر به خرم اباد/کمربندي مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال خرمشهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/02
14:30
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
275,000 ریال

توضیحات : حمل ماهي ممنوع
اراک قم بروجرد خرم اباد/کمربندي

ایران پیما خرمشهر
ایران پیما خرمشهر
خرمشهر به خرم آباد (لرستان ) مقصدنهایی : تهران
محل سوار شدن : ترمینال خرمشهر
اتوبوس b9R
1396/07/02
16:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
400,000 ریال

توضیحات : حمل ماهي ممنوع
انديمشک قم بروجرد خرم آباد (لرستان )

پیک صبا خرمشهر
پیک صبا خرمشهر
خرمشهر به خرم اباد/کمربندي مقصدنهایی : همدان
محل سوار شدن : ترمینال خرمشهر
اتوبوس اسکانيا
1396/07/02
18:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
350,000 ریال

توضیحات : حمل ماهي ممنوع
بروجرد خرم اباد/کمربندي

پیک صبا خرمشهر
پیک صبا خرمشهر
خرمشهر به خرم اباد/کمربندي مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال خرمشهر
اتوبوس اسكانيا
1396/07/02
18:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
350,000 ریال

توضیحات : حمل ماهي ممنوع
اراک قم بروجرد خرم اباد/کمربندي