مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خرمشهر به خرم آباد

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/09/02

پیک صبا خرمشهر
پیک صبا خرمشهر
خرمشهر به خرم اباد/کمربندي مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال خرمشهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/02
14:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
270,000 ریال

توضیحات : 53540444-53541500-تلفن
اراک خرم اباد/کمربندي بروجرد انديمشک

پیک صبا خرمشهر
پیک صبا خرمشهر
خرمشهر به خرم اباد/کمربندي مقصدنهایی : همدان
محل سوار شدن : ترمینال خرمشهر
اتوبوس اسکانيا29نفره
1396/09/02
18:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
450,000 ریال

توضیحات : 53540444-53541500-تلفن
بروجرد خرم اباد/کمربندي انديمشک

پیک صبا خرمشهر
پیک صبا خرمشهر
خرمشهر به خرم اباد/کمربندي مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال خرمشهر
اتوبوس اسكانيا
1396/09/02
18:30
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
450,000 ریال

توضیحات : 53540444-53541500-تلفن
بروجرد اراک خرم اباد/کمربندي انديمشک