مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خرمشهر به تهران پایانه جنوب

روز دو شنبه در تاریخ 1396/05/30

پیک صبا خرمشهر
پیک صبا خرمشهر
خرمشهر به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال خرمشهر
اتوبوس اسكانيا
1396/05/30
17:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
700,000 ریال

توضیحات : حمل ماهي ممنوع

پیک صبا خرمشهر
پیک صبا خرمشهر
خرمشهر به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال خرمشهر
اتوبوس اسكانيا
1396/05/30
18:30
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
700,000 ریال

توضیحات : حمل ماهي ممنوع