مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خرمشهر به تهران

روز چهار شنبه در تاریخ 1397/03/30

پیک صبا خرمشهر
پیک صبا خرمشهر
خرمشهر به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال خرمشهر
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/30
14:30
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
550,000 ریال

توضیحات : 53540444-53541500-تلفن
بروجرد اراک

ایران پیما خرمشهر
ایران پیما خرمشهر
خرمشهر به تهران
محل سوار شدن : ترمینال خرمشهر
اتوبوس اسکانيا
1397/03/30
16:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
850,000 ریال

توضیحات : حمل ماهي ممنوع
اراک بروجرد خرم آباد (لرستان )

پیک صبا خرمشهر
پیک صبا خرمشهر
خرمشهر به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال خرمشهر
اتوبوس اسکانيا
1397/03/30
18:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
850,000 ریال

توضیحات : 53540444-53541500-تلفن