مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خرمشهر به تهران

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/06/02

ایران پیما خرمشهر
ایران پیما خرمشهر
خرمشهر به تهران
محل سوار شدن : ترمینال خرمشهر
اتوبوس ولو 50
1396/06/02
12:00
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
460,000 ریال

توضیحات : حمل ماهي ممنوع
بروجرد

پیک صبا خرمشهر
پیک صبا خرمشهر
خرمشهر به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال خرمشهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/02
14:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
460,000 ریال

توضیحات : حمل ماهي ممنوع
بروجرد

ایران پیما خرمشهر
ایران پیما خرمشهر
خرمشهر به تهران
محل سوار شدن : ترمینال خرمشهر
اتوبوس b9R
1396/06/02
16:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
700,000 ریال

توضیحات : حمل ماهي ممنوع

ایران پیما خرمشهر
ایران پیما خرمشهر
خرمشهر به تهران مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال خرمشهر
اتوبوس بي9
1396/06/02
17:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
700,000 ریال

توضیحات : حمل ماهي ممنوع
تهران

پیک صبا خرمشهر
پیک صبا خرمشهر
خرمشهر به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال خرمشهر
اتوبوس اسكانيا
1396/06/02
18:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
700,000 ریال

توضیحات : حمل ماهي ممنوع