مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خرمشهر به تهران

روز يكشنبه در تاریخ 1396/09/26

پیک صبا خرمشهر
پیک صبا خرمشهر
خرمشهر به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال خرمشهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/26
14:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
460,000 ریال

توضیحات : 53540444-53541500-تلفن
اراک خرم اباد/کمربندي بروجرد انديمشک

ایران پیما خرمشهر
ایران پیما خرمشهر
خرمشهر به پايانه جنوب
محل سوار شدن : ترمینال خرمشهر
اتوبوس b9R
1396/09/26
16:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
700,000 ریال

توضیحات : حمل ماهي ممنوع

پیک صبا خرمشهر
پیک صبا خرمشهر
خرمشهر به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال خرمشهر
اتوبوس اسكانيا
1396/09/26
18:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
700,000 ریال

توضیحات : 53540444-53541500-تلفن
بروجرد اراک خرم اباد/کمربندي انديمشک