مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خرمشهر به تهران

روز شنبه در تاریخ 1396/07/29

ایران پیما خرمشهر
ایران پیما خرمشهر
خرمشهر به تهران
محل سوار شدن : ترمینال خرمشهر
اتوبوس ولو 50
1396/07/29
12:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
460,000 ریال

توضیحات : حمل ماهي ممنوع

پیک صبا خرمشهر
پیک صبا خرمشهر
خرمشهر به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال خرمشهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/29
14:30
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
460,000 ریال

توضیحات : حمل ماهي ممنوع
اراک قم بروجرد خرم اباد/کمربندي

ایران پیما خرمشهر
ایران پیما خرمشهر
خرمشهر به پايانه جنوب
محل سوار شدن : ترمینال خرمشهر
اتوبوس b9R
1396/07/29
16:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
700,000 ریال

توضیحات : حمل ماهي ممنوع
قم اراک تهران