مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خرمشهر به تهران

روز جمعه در تاریخ 1396/12/04

پیک صبا خرمشهر
پیک صبا خرمشهر
خرمشهر به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال خرمشهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/04
14:30
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
460,000 ریال

توضیحات : 53540444-53541500-تلفن
خرم اباد/کمربندي بروجرد اراک

ایران پیما خرمشهر
ایران پیما خرمشهر
خرمشهر به پايانه جنوب
محل سوار شدن : ترمینال خرمشهر
اتوبوس b9R
1396/12/04
16:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
700,000 ریال

توضیحات : حمل ماهي ممنوع
بروجرد خرم آباد (لرستان ) اراک

پیک صبا خرمشهر
پیک صبا خرمشهر
خرمشهر به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال خرمشهر
اتوبوس اسکانيا
1396/12/04
18:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
700,000 ریال

توضیحات : 53540444-53541500-تلفن
اراک بروجرد