مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خرمشهر به بروجرد

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/09/23

پیک صبا خرمشهر
پیک صبا خرمشهر
خرمشهر به بروجرد مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال خرمشهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/23
14:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
340,000 ریال

توضیحات : 53540444-53541500-تلفن
اراک خرم اباد/کمربندي بروجرد انديمشک

پیک صبا خرمشهر
پیک صبا خرمشهر
خرمشهر به بروجرد مقصدنهایی : همدان
محل سوار شدن : ترمینال خرمشهر
اتوبوس اسکانيا29نفره
1396/09/23
17:45
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
500,000 ریال

توضیحات : 53540444-53541500-تلفن
انديمشک خرم اباد/کمربندي بروجرد

پیک صبا خرمشهر
پیک صبا خرمشهر
خرمشهر به بروجرد مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال خرمشهر
اتوبوس اسكانيا
1396/09/23
18:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
500,000 ریال

توضیحات : 53540444-53541500-تلفن
بروجرد اراک خرم اباد/کمربندي انديمشک