مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خرمشهر به بروجرد

روز دو شنبه در تاریخ 1396/04/05

ایران پیما خرمشهر
ایران پیما خرمشهر
خرمشهر به بروجرد مقصدنهایی : تهران
محل سوار شدن : پایانه خرمشهر
اتوبوس ولو 44
1396/04/05
12:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
345,000 ریال

توضیحات : حمل ماهي ممنوع
خرم آباد (لرستان ) قم بروجرد انديمشک اراک

پیک صبا خرمشهر
پیک صبا خرمشهر
خرمشهر به بروجرد مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه خرمشهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
14:30
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
345,000 ریال

توضیحات : حمل ماهي ممنوع
اراک قم بروجرد خرم اباد/کمربندي

ایران پیما خرمشهر
ایران پیما خرمشهر
خرمشهر به بروجرد مقصدنهایی : تهران
محل سوار شدن : پایانه خرمشهر
اتوبوس b9R
1396/04/05
16:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
450,000 ریال

توضیحات : حمل ماهي ممنوع
بروجرد انديمشک قم خرم آباد (لرستان )

پیک صبا خرمشهر
پیک صبا خرمشهر
خرمشهر به بروجرد مقصدنهایی : همدان
محل سوار شدن : پایانه خرمشهر
اتوبوس اسکانيا
1396/04/05
18:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
450,000 ریال

توضیحات : حمل ماهي ممنوع
بروجرد