مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خرمشهر به بروجرد

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/06/02

ایران پیما خرمشهر
ایران پیما خرمشهر
خرمشهر به بروجرد مقصدنهایی : تهران
محل سوار شدن : ترمینال خرمشهر
اتوبوس ولو 50
1396/06/02
12:00
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
345,000 ریال

توضیحات : حمل ماهي ممنوع
بروجرد

پیک صبا خرمشهر
پیک صبا خرمشهر
خرمشهر به بروجرد مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال خرمشهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/02
14:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
345,000 ریال

توضیحات : حمل ماهي ممنوع
بروجرد