مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خرمشهر به اندیمشک

روز سه شنبه در تاریخ 1396/08/30

پیک صبا خرمشهر
پیک صبا خرمشهر
خرمشهر به انديمشک مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال خرمشهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/08/30
14:30
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
150,000 ریال

توضیحات : 53540444-53541500-تلفن
اراک خرم اباد/کمربندي بروجرد انديمشک

پیک صبا خرمشهر
پیک صبا خرمشهر
خرمشهر به انديمشک مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال خرمشهر
اتوبوس اسكانيا
1396/08/30
18:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
200,000 ریال

توضیحات : 53540444-53541500-تلفن
بروجرد اراک خرم اباد/کمربندي انديمشک