مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خرمشهر به اصفهان

روز شنبه در تاریخ 1396/04/31

ایران پیما خرمشهر
ایران پیما خرمشهر
خرمشهر به پايانه کاوه (اصفهان ) مقصدنهایی : نجف آباد (اصفهان )
محل سوار شدن : ترمینال خرمشهر
اتوبوس ولو 44
1396/04/31
19:15
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
350,000 ریال

توضیحات : حمل ماهي ممنوع
پايانه کاوه (اصفهان ) اصفهان

پیک صبا خرمشهر
پیک صبا خرمشهر
خرمشهر به اصفهان مقصدنهایی : شاهين شهر
محل سوار شدن : ترمینال خرمشهر
اتوبوس اسكانيا
1396/04/31
19:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : حمل ماهي ممنوع
اصفهان

پیک صبا خرمشهر
پیک صبا خرمشهر
خرمشهر به اصفهان مقصدنهایی : شاهين شهر
محل سوار شدن : ترمینال خرمشهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/31
20:45
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
350,000 ریال

توضیحات : حمل ماهي ممنوع
اصفهان