مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خرمشهر به اصفهان

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/06/30

پیک صبا خرمشهر
پیک صبا خرمشهر
خرمشهر به اصفهان مقصدنهایی : شاهين شهر
محل سوار شدن : ترمینال خرمشهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/30
09:15
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
350,000 ریال

توضیحات : حمل ماهي ممنوع
اصفهان

پیک صبا خرمشهر
پیک صبا خرمشهر
خرمشهر به اصفهان مقصدنهایی : شاهين شهر
محل سوار شدن : ترمینال خرمشهر
اتوبوس اسكانيا
1396/06/30
19:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : حمل ماهي ممنوع
اصفهان

پیک صبا خرمشهر
پیک صبا خرمشهر
خرمشهر به اصفهان مقصدنهایی : شاهين شهر
محل سوار شدن : ترمینال خرمشهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/30
20:45
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
350,000 ریال

توضیحات : حمل ماهي ممنوع
اصفهان