مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خرمشهر به اصفهان

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/10/27

پیک صبا خرمشهر
پیک صبا خرمشهر
خرمشهر به اصفهان مقصدنهایی : شاهين شهر
محل سوار شدن : ترمینال خرمشهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/27
09:15
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
350,000 ریال

توضیحات : 53540444-53541500-تلفن
ايذه اصفهان

پیک صبا خرمشهر
پیک صبا خرمشهر
خرمشهر به اصفهان مقصدنهایی : شاهين شهر
محل سوار شدن : ترمینال خرمشهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/27
20:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
350,000 ریال

توضیحات : 53540444-53541500-تلفن
ايذه اصفهان