مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

خرمشهر اصفهان

پایانه خرمشهر

اصفهان

1396/02/03

19:15

4

اتوبوس ولو 44

350,000 ريال

السلام علي الحسين ع
نجف آباد (اصفهان )

خرمشهر شاهين شهر

پایانه خرمشهر

اصفهان

1396/02/03

19:30

11

اتوبوس اسكانيا

600,000 ريال

حمل ماهي ممنوع
اصفهان

خرمشهر شاهين شهر

پایانه خرمشهر

اصفهان

1396/02/03

20:45

13

اتوبوس اسکانيا44

350,000 ريال

حمل ماهي ممنوع
اصفهان
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا