مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

خرمشهر پايانه کاوه (اصفهان )

پایانه خرمشهر

پايانه کاوه (اصفهان )

1396/03/08

19:15

8

اتوبوس ولو 44

350,000 ريال

حمل ماهي ممنوع
اصفهان نجف آباد (اصفهان )

خرمشهر شاهين شهر

پایانه خرمشهر

اصفهان

1396/03/08

19:30

10

اتوبوس اسكانيا

600,000 ريال

رمضان ماه نزديکي به خداست
اصفهان

خرمشهر شاهين شهر

پایانه خرمشهر

اصفهان

1396/03/08

20:45

14

اتوبوس اسکانيا44

350,000 ريال

رمضان ماه نزديکي به خداست
اصفهان