مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

جيرفت کرمان

پایانه جیرفت

کرمان

1396/02/09

06:30

0

اتوبوس بي 7 تيپ2

120,000 ريال

جيرفت کرمان

پایانه جیرفت

کرمان

1396/02/09

07:30

13

اتوبوس بي 7 تيپ2

120,000 ريال

جيرفت کرمان

پایانه جیرفت

کرمان

1396/02/09

08:30

26

اتوبوس بي7 تيپ 3

120,000 ريال

جيرفت کرمان

پایانه جیرفت

کرمان

1396/02/09

09:00

3

اتوبوس بي 7 تيپ2

120,000 ريال

جيرفت کرمان

پایانه جیرفت

کرمان

1396/02/09

10:00

36

اتوبوس ولووبي12

120,000 ريال

جيرفت کرمان

پایانه جیرفت

کرمان

1396/02/09

11:00

27

اتوبوس بي 7 تيپ2

120,000 ريال

جيرفت کرمان

پایانه جیرفت

کرمان

1396/02/09

12:00

19

اتوبوس ولوو بي9

150,000 ريال

جيرفت کرمان

پایانه جیرفت

کرمان

1396/02/09

13:00

36

اتوبوس بي7 تيپ 3

120,000 ريال

جيرفت کرمان

پایانه جیرفت

کرمان

1396/02/09

13:30

20

اتوبوس ولوو بي 9-46

120,000 ريال

جيرفت کرمان

پایانه جیرفت

کرمان

1396/02/09

14:00

31

اتوبوس ولووبي12

120,000 ريال

جيرفت کرمان

پایانه جیرفت

کرمان

1396/02/09

15:00

31

اتوبوس ولووبي12

120,000 ريال

جيرفت کرمان

پایانه جیرفت

کرمان

1396/02/09

16:00

34

اتوبوس ولووبي12

120,000 ريال

جيرفت کرمان

پایانه جیرفت

کرمان

1396/02/09

18:00

22

اتوبوس ولووبي12

120,000 ريال

نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا