مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

جيرفت کرمان

پایانه جیرفت

کرمان

1396/01/07

06:30

31

اتوبوس بي 7 تيپ2

120,000 ريال

جيرفت کرمان

پایانه جیرفت

کرمان

1396/01/07

07:30

32

اتوبوس بي 7 تيپ2

120,000 ريال

جيرفت کرمان

پایانه جیرفت

کرمان

1396/01/07

08:30

29

اتوبوس بي7 تيپ 3

120,000 ريال

جيرفت کرمان

پایانه جیرفت

کرمان

1396/01/07

09:00

15

اتوبوس بي 7 تيپ2

120,000 ريال

جيرفت کرمان

پایانه جیرفت

کرمان

1396/01/07

10:00

33

اتوبوس ولووبي12

120,000 ريال

جيرفت کرمان

پایانه جیرفت

کرمان

1396/01/07

11:00

17

اتوبوس بي 7 تيپ2

120,000 ريال

جيرفت کرمان

پایانه جیرفت

کرمان

1396/01/07

12:00

22

اتوبوس ولوو بي9

150,000 ريال

جيرفت کرمان

پایانه جیرفت

کرمان

1396/01/07

13:30

20

اتوبوس ولوو بي 9-46

120,000 ريال

جيرفت کرمان

پایانه جیرفت

کرمان

1396/01/07

14:00

41

اتوبوس ولووبي12

120,000 ريال

جيرفت کرمان

پایانه جیرفت

کرمان

1396/01/07

15:00

42

اتوبوس ولووبي12

120,000 ريال

جيرفت کرمان

پایانه جیرفت

کرمان

1396/01/07

16:00

25

اتوبوس ولووبي12

120,000 ريال

جيرفت کرمان

پایانه جیرفت

کرمان

1396/01/07

17:00

42

اتوبوس اسکانيا44

120,000 ريال

نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا