مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس تهران پایانه غرب (آزادی) به کنگاور کرمانشاه

روز جمعه در تاریخ 1396/07/28
20 %
آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی)
آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی)
تهران پایانه غرب به کنگاور (کرمانشاه ) مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال غرب (آزادی)
اتوبوس b9R
1396/07/28
11:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
400,000 ریال
320,000 ریال

توضیحات : پايانه غرب ضلع شرقي ورودي 7
کنگاور (کرمانشاه ) همدان اسد آباد(همدان )
10 %
آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی)
آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی)
تهران پایانه غرب به کنگاور (کرمانشاه ) مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال غرب (آزادی)
اتوبوس مارال vip
1396/07/28
13:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
400,000 ریال
360,000 ریال

توضیحات : پايانه غرب ضلع شرقي ورودي 7
کنگاور (کرمانشاه ) همدان اسد آباد(همدان )