مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس تهران پایانه غرب (آزادی) به کرمانشاه

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06
20 %
آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی)
آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی)
تهران پایانه غرب به کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال غرب (آزادی)
اتوبوس b9R
1396/12/06
08:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
460,000 ریال
368,000 ریال

توضیحات : پايانه غرب ضلع شرقي ورودي 7
اسد آباد(همدان ) کنگاور (کرمانشاه ) همدان

آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی)
آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی)
تهران پایانه غرب به کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال غرب (آزادی)
اتوبوس b9R
1396/12/06
10:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
460,000 ریال

توضیحات : پايانه غرب ضلع شرقي ورودي 7
همدان کنگاور (کرمانشاه ) اسد آباد(همدان )
30 %
جوان سیر ایثار شعبه غرب تهران
جوان سیر ایثار شعبه غرب تهران
تهران آزادي (پايانه غرب) به کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال غرب (آزادی)
اتوبوس اسکانيامارال 4212
1396/12/06
14:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
460,000 ریال
322,000 ریال

توضیحات : 0
همدان اسد آباد(همدان) کنگاور (کرمانشاه)
30 %
جوان سیر ایثار شعبه غرب تهران
جوان سیر ایثار شعبه غرب تهران
تهران آزادي (پايانه غرب) به کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال غرب (آزادی)
اتوبوس اسکانيامارال 4212
1396/12/06
22:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
460,000 ریال
322,000 ریال

توضیحات : 0
همدان اسد آباد(همدان) کنگاور (کرمانشاه)
20 %
آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی)
آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی)
تهران پایانه غرب به کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال غرب (آزادی)
اتوبوس b9R
1396/12/06
23:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
460,000 ریال
368,000 ریال

توضیحات : پايانه غرب ضلع شرقي ورودي 7
اسد آباد(همدان ) کنگاور (کرمانشاه ) همدان