مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس تهران پایانه غرب (آزادی) به تبریز

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06
20 %
آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی)
آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی)
تهران پایانه غرب به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال غرب (آزادی)
اتوبوس o500rs
1396/12/06
21:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
460,000 ریال
368,000 ریال

توضیحات : پايانه غرب ضلع شرقي ورودي 7

رویال سفر تهران ترمینال آزادی
رویال سفر تهران ترمینال آزادی
تهران آزادي به تبريز مقصدنهایی : شبستر
محل سوار شدن : ترمینال غرب (آزادی)
مان 26 نفره VIP
1396/12/06
21:30
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
460,000 ریال

تبريز
20 %
آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی)
آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی)
تهران پایانه غرب به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال غرب (آزادی)
اتوبوس o500rs
1396/12/06
22:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
460,000 ریال
368,000 ریال

توضیحات : پايانه غرب ضلع شرقي ورودي 7

رویال سفر تهران ترمینال آزادی
رویال سفر تهران ترمینال آزادی
تهران آزادي به تبريز مقصدنهایی : شبستر
محل سوار شدن : ترمینال غرب (آزادی)
25 نفره (VIP)
1396/12/06
22:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
460,000 ریال

تبريز