مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس تهران پایانه غرب (آزادی) به اسدآباد همدان

روز سه شنبه در تاریخ 1397/03/01
20 %
آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی)
آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی)
تهران پایانه غرب به اسد آباد(همدان ) مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال غرب (آزادی)
اتوبوس B9R-VIP
1397/03/01
09:45
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
370,000 ریال
296,000 ریال

توضیحات : پايانه غرب ضلع شرقي ورودي 7
اسد آباد(همدان ) کنگاور (کرمانشاه ) همدان
20 %
آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی)
آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی)
تهران پایانه غرب به اسد آباد(همدان ) مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال غرب (آزادی)
اتوبوس B9VIP
1397/03/01
11:45
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
370,000 ریال
296,000 ریال

توضیحات : پايانه غرب ضلع شرقي ورودي 7
اسد آباد(همدان ) کنگاور (کرمانشاه ) همدان
20 %
آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی)
آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی)
تهران پایانه غرب به اسد آباد(همدان ) مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال غرب (آزادی)
اتوبوس B9VIP
1397/03/01
13:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
370,000 ریال
296,000 ریال

توضیحات : پايانه غرب ضلع شرقي ورودي 7
اسد آباد(همدان ) کنگاور (کرمانشاه ) همدان