مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس تهران پایانه غرب (آزادی) به اردبیل

روز سه شنبه در تاریخ 1397/03/01
15 %
رویال سفر تهران ترمینال آزادی
رویال سفر تهران ترمینال آزادی
تهران آزادي به اردبيل
محل سوار شدن : ترمینال غرب (آزادی)
مارال 32 نفره
1397/03/01
15:15
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
440,000 ریال
374,000 ریال

توضیحات : تلفن رزو 09909955309 نيک کار
15 %
رویال سفر تهران ترمینال آزادی
رویال سفر تهران ترمینال آزادی
تهران آزادي به اردبيل
محل سوار شدن : ترمینال غرب (آزادی)
مارالVIPبا مانيتور شخصي
1397/03/01
21:45
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
530,000 ریال
450,500 ریال

توضیحات : تلفن رزو09909955309 نيک کار
15 %
رویال سفر تهران ترمینال آزادی
رویال سفر تهران ترمینال آزادی
تهران آزادي به اردبيل
محل سوار شدن : ترمینال غرب (آزادی)
درسا 25 نفره VIP
1397/03/01
23:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
530,000 ریال
450,500 ریال

توضیحات : تلفن رزو09909955309 نيک کار