مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا

بلیط اتوبوس تهران پایانه جنوب به خور اصفهان

روز سه شنبه در تاریخ 1397/03/01
20 %
ایران پیما بیرجند
ایران پیما
تهران جنوب به خورو بيابانک (اصفهان ) مقصدنهایی : بيرجند
محل سوار شدن : تهران-پايانه جنوب
اتوبوس مارال - ويژه - (V i P)
1397/03/01
15:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
540,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : بليط رفت وبرگشت خودرارزروکنيدوباموبايل پرداخت نماببدوتا20درصد تخفيف بگيريدبا موبايل (#333*724*) راشماره گيري کنيد. کدرهگيري رزرو را از :09157200199 اسماعيل باغستاني دريافت کنيد.
خورو بيابانک (اصفهان ) طبس
20 %
ایران پیما بیرجند
ایران پیما
تهران جنوب به خورو بيابانک (اصفهان ) مقصدنهایی : بيرجند
محل سوار شدن : تهران-پايانه جنوب
اتوبوس V i P - مارال مانيتورداربزرگ (10 اينج )اختصاصي
1397/03/01
17:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
540,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : بليط رفت وبرگشت خودرارزروکنيدوباموبايل پرداخت نماببدوتا20درصد تخفيف بگيريدبا موبايل (#333*724*) راشماره گيري کنيد. کدرهگيري رزرو را از :09157200199 اسماعيل باغستاني دريافت کنيد.
طبس خورو بيابانک (اصفهان )