مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس تهران پایانه جنوب به اهواز

روز سه شنبه در تاریخ 1397/03/01
10 %
آسیا سفر تهران ترمینال جنوب (خزانه)
آسیا سفر تهران ترمینال جنوب (خزانه)
پايانه جنوب به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال جنوب تهران (خزانه)
اتوبوس مارال vipتخت شو
1397/03/01
16:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
820,000 ریال
738,000 ریال

توضیحات : تلفن 55182320و 55183570
انديمشک اراک قم
10 %
آسیا سفر تهران ترمینال جنوب (خزانه)
آسیا سفر تهران ترمینال جنوب (خزانه)
پايانه جنوب به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال جنوب تهران (خزانه)
اتوبوس مارال vipتخت شو
1397/03/01
19:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
820,000 ریال
738,000 ریال

توضیحات : تلفن 55182320و 55183570
انديمشک بروجرد قم اراک
10 %
آسیا سفر تهران ترمینال جنوب (خزانه)
آسیا سفر تهران ترمینال جنوب (خزانه)
پايانه جنوب به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال جنوب تهران (خزانه)
اتوبوس مارال vipتخت شو
1397/03/01
21:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
820,000 ریال
738,000 ریال

توضیحات : تلفن 55182320و 55183570
انديمشک اراک