مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس تهران پایانه جنوب به اندیمشک

روز دو شنبه در تاریخ 1397/02/03
30 %
آسیا سفر تهران ترمینال جنوب (خزانه)
آسیا سفر تهران ترمینال جنوب (خزانه)
پايانه جنوب به انديمشک مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : ترمینال جنوب تهران (خزانه)
اتوبوس vipدرسا مانيتوردار
1397/02/03
20:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
570,000 ریال
399,000 ریال

توضیحات : ترمينال جنوب 55182320و55183570
انديمشک
40 %
آسیا سفر تهران ترمینال جنوب (خزانه)
آسیا سفر تهران ترمینال جنوب (خزانه)
پايانه جنوب به انديمشک مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال جنوب تهران (خزانه)
اتوبوس مارال تخت شو
1397/02/03
21:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
570,000 ریال
342,000 ریال

توضیحات : ترمينال جنوب 55183570و55182320
خرم آباد (لرستان ) انديمشک بروجرد