مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس تهران پایانه جنوب به اصفهان

روز دو شنبه در تاریخ 1397/02/03
40 %
آسیا سفر تهران ترمینال جنوب (خزانه)
آسیا سفر تهران ترمینال جنوب (خزانه)
پايانه جنوب به اصفهان مقصدنهایی : شهرکرد
محل سوار شدن : ترمینال جنوب تهران (خزانه)
اتوبوس مان وي0اي 0پي
1397/02/03
13:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
330,000 ریال
198,000 ریال

توضیحات : ترمينال جنوب55182320 و 55183570
فلاورجان اصفهان فولادشهر زرين شهر بروجن
10 %
آسیا سفر تهران ترمینال جنوب (خزانه)
آسیا سفر تهران ترمینال جنوب (خزانه)
پايانه جنوب به اصفهان مقصدنهایی : ايذه
محل سوار شدن : ترمینال جنوب تهران (خزانه)
اتوبوس اسکانيا
1397/02/03
16:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : ترمينال جنوب 55182320 و55183570
زرين شهر اصفهان فلاورجان لردگان
40 %
آسیا سفر تهران ترمینال جنوب (خزانه)
آسیا سفر تهران ترمینال جنوب (خزانه)
پايانه جنوب به اصفهان مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال جنوب تهران (خزانه)
اتوبوس مارال تخت شو
1397/02/03
17:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
330,000 ریال
198,000 ریال

توضیحات : ترمينال جنوب غرفه 20
شيراز اصفهان آباده فيروزآباد (فارس ) شهرضا
20 %
آسیا سفر تهران ترمینال جنوب (خزانه)
آسیا سفر تهران ترمینال جنوب (خزانه)
پايانه جنوب به اصفهان مقصدنهایی : هرند
محل سوار شدن : ترمینال جنوب تهران (خزانه)
اتوبوس مارال تخت شو
1397/02/03
23:55
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : ترمينال جنوب 55182320و55183570
اصفهان