مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس تهران به همدان

روز سه شنبه در تاریخ 1396/09/21
20 %
آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی)
آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی)
تهران پایانه غرب به همدان مقصدنهایی : کرمانشاه تلفن44673620
محل سوار شدن : ترمینال غرب (آزادی)
اتوبوس مارال vip
1396/09/21
09:45
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : پايانه غرب ضلع شرقي ورودي 7
همدان تلفن44673620 کنگاور (کرمانشاه )
20 %
آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی)
آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی)
تهران پایانه غرب به همدان مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال غرب (آزادی)
اتوبوس اسکانيا
1396/09/21
10:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : پايانه غرب ضلع شرقي ورودي 7
همدان کنگاور (کرمانشاه )
20 %
آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی)
آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی)
تهران پایانه غرب به همدان مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال غرب (آزادی)
اتوبوس b9R
1396/09/21
11:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

همدان کنگاور (کرمانشاه )
20 %
آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی)
آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی)
تهران پایانه غرب به همدان مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال غرب (آزادی)
اتوبوس بي9
1396/09/21
12:45
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : پايانه غرب ضلع شرقي ورودي 7
همدان کنگاور (کرمانشاه )