مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدابلیط اتوبوس تهران به سبزوار

روز دو شنبه در تاریخ 1397/02/03

سیروسفر تهران ترمینال شرق
سیروسفر تهران ترمینال شرق
تهران شرق به سبزوار
محل سوار شدن : ترمینال شرق تهران
ولوو 25 نفره VIP
1397/02/03
20:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
510,000 ریال


رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به سبزوار مقصدنهایی : مشهد
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
مارال 25 نفره VIP
1397/02/03
21:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
500,000 ریال

سبزوار

سیروسفر تهران ترمینال شرق
سیروسفر تهران ترمینال شرق
تهران شرق به سبزوار
محل سوار شدن : ترمینال شرق تهران
ولوو 25 نفره VIP
1397/02/03
21:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
510,000 ریال


سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به سبزوار مقصدنهایی : مشهد
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
مارال 25 نفره VIP
1397/02/03
21:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
500,000 ریال

توضیحات : تقويت شود
سبزوار