مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس تهران به تبریز

روز سه شنبه در تاریخ 1396/09/21
20 %
آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی)
آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی)
تهران پایانه غرب به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال غرب (آزادی)
اتوبوس مارال vip
1396/09/21
20:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
460,000 ریال
368,000 ریال

20 %
آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی)
آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی)
تهران پایانه غرب به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال غرب (آزادی)
اتوبوس مارال vip
1396/09/21
21:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
460,000 ریال
368,000 ریال

20 %
آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی)
آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی)
تهران پایانه غرب به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال غرب (آزادی)
اتوبوس o500rs
1396/09/21
21:45
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
460,000 ریال
368,000 ریال

20 %
آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی)
آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی)
تهران پایانه غرب به تبريز تلفن 44673620
محل سوار شدن : ترمینال غرب (آزادی)
اتوبوس o500rs vip
1396/09/21
22:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
460,000 ریال
368,000 ریال

توضیحات : پايانه غرب ضلع شرقي ورودي 7تلفن 44673620
تبريز
20 %
آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی)
آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی)
تهران پایانه غرب به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال غرب (آزادی)
اتوبوس o500rs vip
1396/09/21
22:15
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
460,000 ریال
368,000 ریال