مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدابلیط اتوبوس تهران به تبریز

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به تبريز مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
مارال 29 نفره VIP
1396/12/06
20:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
460,000 ریال

توضیحات : داخل پايانه تبريزميرود*صندليهاي مانيتوردار-
تبريز تبريز* تبريز**

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به تبريز مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
مارال 25 نفره VIP
1396/12/06
21:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
460,000 ریال

توضیحات : داخل پايانه تبريزميرود***
تبريز تبريز* تبريز**

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به تبريز مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
25 نفره (VIP)
1396/12/06
21:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
460,000 ریال

توضیحات : اينترنت رايگان
تبريز
20 %
آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی)
آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی)
تهران پایانه غرب به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال غرب (آزادی)
اتوبوس o500rs
1396/12/06
21:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
460,000 ریال
368,000 ریال

توضیحات : پايانه غرب ضلع شرقي ورودي 7

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به تبريز مقصدنهایی : شبستر
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
مان 26 نفره VIP
1396/12/06
22:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
460,000 ریال

توضیحات : داخل پايانه تبريزميرود**
تبريز
20 %
آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی)
آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی)
تهران پایانه غرب به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال غرب (آزادی)
اتوبوس o500rs
1396/12/06
22:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
460,000 ریال
368,000 ریال

توضیحات : پايانه غرب ضلع شرقي ورودي 7

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
درسا VIP با مانيتور شخصي
1396/12/06
22:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
460,000 ریال


رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
25 نفره (VIP)
1396/12/06
22:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
460,000 ریال


سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
ولوو 25 نفره VIP
1396/12/06
22:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
460,000 ریال


سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
مارالVIPبا مانيتور شخصي
1396/12/06
23:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
460,000 ریال


رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
درسا VIP مانيتوردار
1396/12/06
23:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
460,000 ریال

توضیحات : مانيتوردار

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
25 نفره (VIP)
1396/12/06
23:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
460,000 ریال


رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
25 نفره (VIP)
1396/12/06
23:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
460,000 ریال


رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
درسا VIP با مانيتور شخصي
1396/12/06
23:59
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
460,000 ریال


سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
مان 26 نفره VIP
1396/12/06
23:59
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
460,000 ریال