مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدابلیط اتوبوس تهران به اهواز

روز سه شنبه در تاریخ 1397/03/01
10 %
آسیا سفر تهران ترمینال جنوب (خزانه)
آسیا سفر تهران ترمینال جنوب (خزانه)
پايانه جنوب به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال جنوب تهران (خزانه)
اتوبوس مارال vipتخت شو
1397/03/01
16:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
820,000 ریال
738,000 ریال

توضیحات : تلفن 55182320و 55183570
انديمشک اراک قم
10 %
آسیا سفر تهران ترمینال جنوب (خزانه)
آسیا سفر تهران ترمینال جنوب (خزانه)
پايانه جنوب به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال جنوب تهران (خزانه)
اتوبوس مارال vipتخت شو
1397/03/01
19:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
820,000 ریال
738,000 ریال

توضیحات : تلفن 55182320و 55183570
انديمشک بروجرد قم اراک

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
ولوو 25 نفره VIP
1397/03/01
19:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
690,000 ریال

انديمشک

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
25 نفره (VIP)
1397/03/01
19:30
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
690,000 ریال

انديمشک بروجرد
10 %
آسیا سفر تهران ترمینال جنوب (خزانه)
آسیا سفر تهران ترمینال جنوب (خزانه)
پايانه جنوب به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال جنوب تهران (خزانه)
اتوبوس مارال vipتخت شو
1397/03/01
21:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
820,000 ریال
738,000 ریال

توضیحات : تلفن 55182320و 55183570
انديمشک اراک