مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا
بلیط اتوبوس تهران به اصفهان

روز سه شنبه در تاریخ 1397/03/29
10 %
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
درسا VIP با مانيتور شخصي
1397/03/29
21:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
400,000 ریال
360,000 ریال


رویال سفر تهران ترمینال آزادی
رویال سفر تهران ترمینال آزادی
تهران آزادي به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال غرب (آزادی)
25 نفره (VIP)
1397/03/29
22:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
400,000 ریال

توضیحات : رزرو بليط 09123755197قاسمي
10 %
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
25 نفره (VIP)
1397/03/29
22:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
400,000 ریال
360,000 ریال

10 %
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به اصفهان مقصدنهایی : شهرکرد
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
ولوو 25 نفره VIP
1397/03/29
22:00
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
400,000 ریال
360,000 ریال

توضیحات : دليجان-ميمه-زرين شهر-فولادشهر-شهرکرد
اصفهان زرين شهر
10 %
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به اصفهان مقصدنهایی : شهرضا
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
ولوو 25 نفره VIP
1397/03/29
22:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
400,000 ریال
360,000 ریال

توضیحات : کاوه و صفه ميرود
اصفهان

رویال سفر تهران ترمینال آزادی
رویال سفر تهران ترمینال آزادی
تهران آزادي به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال غرب (آزادی)
25 نفره (VIP)
1397/03/29
23:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
400,000 ریال

توضیحات : رزرو بليط 09123755197قاسمي
10 %
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
مارال 25 نفره VIP
1397/03/29
23:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
400,000 ریال
360,000 ریال

شاهين شهر
10 %
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
ولوو 25 نفره VIP
1397/03/29
23:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
400,000 ریال
360,000 ریال

توضیحات : کاوه و صفه اتوبان کاشان
10 %
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
درسا VIP مانيتوردار
1397/03/29
23:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
400,000 ریال
360,000 ریال

10 %
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
درسا VIP مانيتوردار
1397/03/29
23:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
400,000 ریال
360,000 ریال

توضیحات : مانيتوردار کاوه و صفه اتوبان کاشان
20 %
آسیا سفر تهران ترمینال جنوب (خزانه)
آسیا سفر تهران ترمینال جنوب (خزانه)
پايانه جنوب به اصفهان مقصدنهایی : هرند
محل سوار شدن : ترمینال جنوب تهران (خزانه)
اتوبوس مارال vipتخت شو
1397/03/29
23:55
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
400,000 ریال
320,000 ریال

توضیحات : تلفن 55182320و 55183570
اصفهان
10 %
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
درسا VIP مانيتوردار
1397/03/29
23:59
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
400,000 ریال
360,000 ریال

10 %
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
درسا VIP مانيتوردار
1397/03/29
23:59
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
400,000 ریال
360,000 ریال

توضیحات : مانيتوردار کاوه و صفه اتوبان کاشان