مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا
بلیط اتوبوس تهران به اصفهان

روز دو شنبه در تاریخ 1397/02/03

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
25 نفره (VIP)
1397/02/03
12:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
330,000 ریال


سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
درسا 25 نفره VIP
1397/02/03
12:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : کاوه و صفه اتوبان کاشان
40 %
آسیا سفر تهران ترمینال جنوب (خزانه)
آسیا سفر تهران ترمینال جنوب (خزانه)
پايانه جنوب به اصفهان مقصدنهایی : شهرکرد
محل سوار شدن : ترمینال جنوب تهران (خزانه)
اتوبوس مان وي0اي 0پي
1397/02/03
13:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
330,000 ریال
198,000 ریال

توضیحات : ترمينال جنوب55182320 و 55183570
فلاورجان اصفهان فولادشهر زرين شهر بروجن

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
25 نفره (VIP)
1397/02/03
13:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
330,000 ریال


سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
مارال 25 نفره VIP
1397/02/03
13:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : کاوه و صفه اتوبان کاشان

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
مارالVIPبا مانيتور شخصي
1397/02/03
13:30
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : مانيتوردار

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
مارالVIPبا مانيتور شخصي
1397/02/03
14:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
330,000 ریال


سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به اصفهان مقصدنهایی : شهرکرد
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
ولوو 25 نفره VIP
1397/02/03
14:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : دليجان-وزوان-ميمه-زرين شهر-فولادشهر-شهرکرد
اصفهان زرين شهر

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
درسا VIP مانيتوردار
1397/02/03
14:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : مجهز به مانيتور شخصي

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
درسا VIP مانيتوردار
1397/02/03
15:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : مجهز به مانيتور شخصي

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر
تهران آرژانتين به اصفهان
محل سوار شدن : تهران-پايانه بيهقي
اتوبوس فرست کلاس
1397/02/03
15:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن ميدان آرژانتين پارک سواربيهقي سکوي2

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
ولوو 25 نفره VIP
1397/02/03
15:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : کاوه و صفه اتوبان کاشان

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
درسا VIP مانيتوردار
1397/02/03
15:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
330,000 ریال


سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
درسا VIP مانيتوردار
1397/02/03
16:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : مانيتوردار کاوه و صفه اتوبان کاشان
10 %
آسیا سفر تهران ترمینال جنوب (خزانه)
آسیا سفر تهران ترمینال جنوب (خزانه)
پايانه جنوب به اصفهان مقصدنهایی : ايذه
محل سوار شدن : ترمینال جنوب تهران (خزانه)
اتوبوس اسکانيا
1397/02/03
16:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : ترمينال جنوب 55182320 و55183570
زرين شهر اصفهان فلاورجان لردگان

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
25 نفره (VIP)
1397/02/03
16:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : مجهز به مانيتور شخصي

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
درسا VIP مانيتوردار
1397/02/03
16:30
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : درسا مانيتوردار

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
مارالVIPبا مانيتور شخصي
1397/02/03
17:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : مانيتوردار

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر
تهران آرژانتين به اصفهان
محل سوار شدن : تهران-پايانه بيهقي
اتوبوس فرست کلاس
1397/02/03
17:15
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن ميدان آرژانتين پارک سواربيهقي سکوي2

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
ولوو 25 نفره VIP
1397/02/03
17:15
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : کاوه و صفه اتوبان کاشان

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
درسا VIP مانيتوردار
1397/02/03
17:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
330,000 ریال

40 %
آسیا سفر تهران ترمینال جنوب (خزانه)
آسیا سفر تهران ترمینال جنوب (خزانه)
پايانه جنوب به اصفهان مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال جنوب تهران (خزانه)
اتوبوس مارال تخت شو
1397/02/03
17:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
330,000 ریال
198,000 ریال

توضیحات : ترمينال جنوب غرفه 20
شيراز اصفهان آباده فيروزآباد (فارس ) شهرضا

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
25 نفره (VIP)
1397/02/03
18:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
330,000 ریال


سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
مارالVIPبا مانيتور شخصي
1397/02/03
18:15
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : کاوه و صفه اتوبان کاشان

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
درسا VIP مانيتوردار
1397/02/03
18:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
330,000 ریال


رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
درسا VIP با مانيتور شخصي
1397/02/03
19:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
330,000 ریال


سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به اصفهان مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
ولوو 25 نفره VIP
1397/02/03
19:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : تقويت شود****
اصفهان آباده سعادت شهر

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
25 نفره (VIP)
1397/02/03
19:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
330,000 ریال

40 %
رویال سفر تهران ترمینال آزادی
رویال سفر تهران ترمینال آزادی
تهران آزادي به اصفهان مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال غرب (آزادی)
25 نفره (VIP)
1397/02/03
20:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
330,000 ریال
198,000 ریال

توضیحات : تلفن رزرو بليط 09123755197قاسمي
اصفهان

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به اصفهان مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
ولوو 25 نفره VIP
1397/02/03
20:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : تقويت شود****
اصفهان آباده سعادت شهر

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
درسا VIP با مانيتور شخصي
1397/02/03
20:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
330,000 ریال


رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
درسا VIP با مانيتور شخصي
1397/02/03
21:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
330,000 ریال


رویال سفر تهران ترمینال آزادی
رویال سفر تهران ترمینال آزادی
تهران آزادي به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال غرب (آزادی)
25 نفره (VIP)
1397/02/03
22:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : تلفن رزرو بليط 09123755197قاسمي
قم

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
25 نفره (VIP)
1397/02/03
22:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
330,000 ریال


سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به اصفهان مقصدنهایی : شهرکرد
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
مارال 25 نفره VIP
1397/02/03
22:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : دليجان-ميمه-زرين شهر-فولادشهر-شهرکرد
اصفهان

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به اصفهان مقصدنهایی : شهرضا
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
ولوو 25 نفره VIP
1397/02/03
22:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : کاوه و صفه ميرود
اصفهان

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر
تهران آرژانتين به اصفهان
محل سوار شدن : تهران-پايانه بيهقي
اتوبوس فرست کلاس
1397/02/03
23:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن ميدان آرژانتين پارک سواربيهقي سکوي2

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
مارال 25 نفره VIP
1397/02/03
23:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
330,000 ریال

شاهين شهر

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
ولوو 25 نفره VIP
1397/02/03
23:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : کاوه و صفه اتوبان کاشان

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
درسا VIP مانيتوردار
1397/02/03
23:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : مانيتوردار کاوه و صفه اتوبان کاشان

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
درسا VIP مانيتوردار
1397/02/03
23:30
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
330,000 ریال

20 %
آسیا سفر تهران ترمینال جنوب (خزانه)
آسیا سفر تهران ترمینال جنوب (خزانه)
پايانه جنوب به اصفهان مقصدنهایی : هرند
محل سوار شدن : ترمینال جنوب تهران (خزانه)
اتوبوس مارال تخت شو
1397/02/03
23:55
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : ترمينال جنوب 55182320و55183570
اصفهان

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
درسا VIP مانيتوردار
1397/02/03
23:59
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
330,000 ریال


سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر
تهران آرژانتين به اصفهان
محل سوار شدن : تهران-پايانه بيهقي
اتوبوس فرست کلاس
1397/02/03
23:59
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن ميدان آرژانتين پارک سواربيهقي سکوي2

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی
تهران بيهقي به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال بیهقی تهران
درسا VIP مانيتوردار
1397/02/03
23:59
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : مانيتوردار کاوه و صفه اتوبان کاشان