مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بیرجند به یزد

روز جمعه در تاریخ 1397/03/04
20 %
ایران پیما بیرجند
ایران پیما بیرجند
بيرجند به يزد مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مارال ViP مانيتورداراختصاصي - برزگر- 09153624625
1397/03/04
14:45
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
640,000 ریال
512,000 ریال

توضیحات : بليط رفت وبرگشت خودرارزروکنيدوباموبايل پرداخت نماببدورفت تا20درصدرفت وبرگشت تخفيف بگيريدبا موبايل (#333*724*) راشماره گيري کنيد. کدرهگيري رزرو را از :09157200199 اسماعيل باغستاني دريافت کنيد.
يزد
20 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به يزد مقصدنهایی : شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا vip
1397/03/04
15:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
640,000 ریال
512,000 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
يزد
20 %
میهن نور بیرجند
میهن نور بیرجند
بيرجند به يزد مقصدنهایی : شيراز (فارس )
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1397/03/04
15:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
540,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : رزروبرگشت آراسته 09153617540
يزد
20 %
میهن نور بیرجند
میهن نور بیرجند
بيرجند به يزد
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/04
19:00
ظرفیت باقیمانده : 41 صندلی
420,000 ریال
336,000 ریال

توضیحات : رزروبرگشت محمدنژاد09151611462
طبس
20 %
ایران پیما بیرجند
ایران پیما بیرجند
بيرجند به يزد
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/04
19:30
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
420,000 ریال
336,000 ریال

توضیحات : بليط رفت وبرگشت خودرارزروکنيدوباموبايل پرداخت نماببدورفت تا20درصدوبرگشت 40 درصد تخفيف بگيريدبا موبايل (#333*724*) راشماره گيري کنيد. کدرهگيري رزرو را از :09157200199 اسماعيل باغستاني دريافت کنيد.