مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بیرجند به گناباد

روز شنبه در تاریخ 1396/07/29
20 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به گناباد مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس 50نفره -B12
1396/07/29
11:00
ظرفیت باقیمانده : 49 صندلی
120,000 ریال
96,000 ریال

گناباد تربت حيدريه

سفر سیر بیرجند
سفر سیر بیرجند
بيرجند به گناباد مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1396/07/29
12:50
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
210,000 ریال

توضیحات : نام اصلي با نام شهر متفاوت است
گناباد
20 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به گناباد مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مارال مانيتودار
1396/07/29
14:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
210,000 ریال
168,000 ریال

گناباد تربت حيدريه

جهان گشت مهر بیرجند پایانه شرق
جهان گشت مهر بیرجند پایانه شرق
بيرجند به گناباد مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا مارال
1396/07/29
22:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
120,000 ریال

توضیحات : تلفن برگشت اقاي جمالي 09151613045
گناباد تربت حيدريه

جهان گشت مهر بیرجند پایانه شرق
جهان گشت مهر بیرجند پایانه شرق
بيرجند به گناباد مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا مارال
1396/07/29
22:45
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
120,000 ریال

توضیحات : برگشت اقاي خزاعي 09156670035
تربت حيدريه گناباد
20 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به گناباد مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس B9 R.... VIP
1396/07/29
22:45
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
210,000 ریال
168,000 ریال

گناباد تربت حيدريه