مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بیرجند به گناباد

روز دو شنبه در تاریخ 1396/04/05
10 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به گناباد مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس 457
1396/04/05
07:20
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
120,000 ریال
108,000 ریال

توضیحات : لوان نور همراه هميشگي شما در سفرها
گناباد تربت حيدريه قائنات (قائن )
20 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به گناباد مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1396/04/05
11:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
120,000 ریال
96,000 ریال

توضیحات : هنگام سوار شدن کارت شناسايي الزامي است
گناباد تربت حيدريه
40 %
میهن نور بیرجند
میهن نور بیرجند
بيرجند به گناباد مقصدنهایی : مشهد (خراسان )
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1396/04/05
13:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
210,000 ریال
126,000 ریال

توضیحات : رزروبليط05632314010
تربت حيدريه گناباد
20 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به گناباد مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس مانيتوردارvip
1396/04/05
14:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
210,000 ریال
168,000 ریال

توضیحات : هنگام سوار شدن کارت شناسايي الزامي است
گناباد تربت حيدريه

جهان گشت مهر بیرجند پایانه شرق
جهان گشت مهر بیرجند پایانه شرق
بيرجند به گناباد مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس اسکانيا مارال
1396/04/05
15:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
120,000 ریال

توضیحات : رزرو بليت برگشت : آقاي محمدي 09158610132
تربت حيدريه گناباد

جهان گشت مهر بیرجند پایانه شرق
جهان گشت مهر بیرجند پایانه شرق
بيرجند به گناباد مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
22:00
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
120,000 ریال

توضیحات : رزرو بليت برگشت : آقاي محمدي 09158610132
تربت حيدريه گناباد
20 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به گناباد مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس B9 R.... VIP
1396/04/05
22:45
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
210,000 ریال
168,000 ریال

توضیحات : هنگام سوار شدن کارت شناسايي الزامي است
گناباد تربت حيدريه