مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بیرجند به گناباد

روز سه شنبه در تاریخ 1397/03/01
20 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به گناباد مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1397/03/01
11:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
144,000 ریال
115,200 ریال

گناباد تربت حيدريه
20 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به گناباد مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مارال VIP مانيتورداراختصاصي
1397/03/01
14:15
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
252,000 ریال
201,600 ریال

گناباد تربت حيدريه
20 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به گناباد مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس B9 R.... VIP
1397/03/01
22:45
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
252,000 ریال
201,600 ریال

توضیحات : 0
گناباد تربت حيدريه