مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بیرجند به گناباد

روز يكشنبه در تاریخ 1396/05/29
39 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به گناباد مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1396/05/29
11:00
ظرفیت باقیمانده : 41 صندلی
120,000 ریال
73,200 ریال

توضیحات : هنگام سوار شدن کارت شناسايي الزامي است
گناباد تربت حيدريه
40 %
میهن نور بیرجند
میهن نور بیرجند
بيرجند به گناباد مقصدنهایی : مشهد (خراسان )
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1396/05/29
13:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
210,000 ریال
126,000 ریال

توضیحات : رزروبليط05632314010
تربت حيدريه گناباد
39 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به گناباد مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مارال مانيتوردار
1396/05/29
14:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
210,000 ریال
128,100 ریال

توضیحات : هنگام سوار شدن کارت شناسايي الزامي است
گناباد تربت حيدريه

جهان گشت مهر بیرجند پایانه شرق
جهان گشت مهر بیرجند پایانه شرق
بيرجند به گناباد مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا مارال
1396/05/29
15:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
120,000 ریال

توضیحات : رزرو بليت برگشت : آقاي محمدي 09158610132
گناباد تربت حيدريه

جهان گشت مهر بیرجند پایانه شرق
جهان گشت مهر بیرجند پایانه شرق
بيرجند به گناباد مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا مارال
1396/05/29
22:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
120,000 ریال

توضیحات : رزرو بليت برگشت : آقاي جمالي 09157233045
تربت حيدريه گناباد
20 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به گناباد مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس B9 R.... VIP
1396/05/29
22:45
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
210,000 ریال
168,000 ریال

توضیحات : هنگام سوار شدن کارت شناسايي الزامي است
گناباد تربت حيدريه

جهان گشت مهر بیرجند پایانه شرق
جهان گشت مهر بیرجند پایانه شرق
بيرجند به گناباد مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا مارال
1396/05/29
22:45
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
120,000 ریال

توضیحات : رزرو بليت برگشت : آقاي خزاعي 09156670035
تربت حيدريه گناباد