مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

گناباد

1396/02/09

07:20

40

اتوبوس اسکانيا

% 10

120,000 ریال

108,000 ريال

لوان نور همراه هميشگي شما در سفرها
گناباد تربت حيدريه قائنات (قائن )

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

گناباد

1396/02/09

11:00

44

اتوبوس اسكانيا

% 20

120,000 ریال

96,000 ريال

گناباد تربت حيدريه

بيرجند مشهد (خراسان )

پایانه بیرجند

گناباد

1396/02/09

13:40

25

اتوبوس اسکانيا

% 20

210,000 ریال

168,000 ريال

رزروبليط05632314010
تربت حيدريه گناباد

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

گناباد

1396/02/09

14:30

25

اتوبوس اسکانيا مارال مانيتوردار

% 20

210,000 ریال

168,000 ريال

گناباد تربت حيدريه

بيرجند مشهد مقدس

پایانه بیرجند

گناباد

1396/02/09

15:00

44

اتوبوس اسکانيا مارال

% 20

120,000 ریال

96,000 ريال

رزرو بليت برگشت : آقاي محمدي 09158610132
تربت حيدريه گناباد

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

گناباد

1396/02/09

21:30

45

اتوبوس اسكانيا

% 20

120,000 ریال

96,000 ريال

گناباد تربت حيدريه

بيرجند مشهد مقدس

پایانه بیرجند

گناباد

1396/02/09

22:00

44

اتوبوس اسکانيا مارال

% 20

120,000 ریال

96,000 ريال

رزرو بليت برگشت : آقاي جمالي 09157233045
گناباد تربت حيدريه

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

گناباد

1396/02/09

22:45

25

اتوبوس B9 R.... VIP

% 20

210,000 ریال

168,000 ريال

گناباد تربت حيدريه
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا