مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بیرجند به کرمان

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/05/26

همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به کرمان مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1396/05/26
14:30
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : هنگام سوار شدن کارت شناسايي الزامي است
کرمان سيرجان
34 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس بي 12
1396/05/26
21:00
ظرفیت باقیمانده : 41 صندلی
240,000 ریال
158,400 ریال

توضیحات : هنگام سوار شدن کارت شناسايي الزامي است
30 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس بي آر9
1396/05/26
21:00
ظرفیت باقیمانده : 41 صندلی
245,000 ریال
171,500 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف