مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بیرجند به کرج

روز يكشنبه در تاریخ 1396/07/02
42 %
ایران پیما بیرجند
ایران پیما بیرجند
بيرجند به کرج
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/02
12:15
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
535,000 ریال
310,300 ریال

توضیحات : مسافرگرامي هنگام سوارشدن ارائه کارت شناسايي معتبر الزامي مي باشد.
سبزوار تهران جنوب دامغان سمنان شاهرود (سمنان)
10 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به کرج
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1396/07/02
12:30
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
535,000 ریال
481,500 ریال

توضیحات : مسافر گرامي ميتوانيد عملکرد راننده را در طول مسير به سامانه پيامکي110120ارسال نماييد
سمنان تهران جنوب شاهرود سبزوار