مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

بيرجند زاهدان

پایانه بیرجند

نهبندان

1396/02/09

12:30

44

اتوبوس اسكانيا

% 20

95,000 ریال

76,000 ريال

نهبندان

بيرجند زاهدان

پایانه بیرجند

نهبندان

1396/02/09

13:30

25

اتوبوس اسکانيا vip

% 20

180,000 ریال

144,000 ريال

نهبندان

بيرجند زاهدان

پایانه بیرجند

نهبندان

1396/02/09

14:30

45

اتوبوس اسكانيا

% 20

95,000 ریال

76,000 ريال

نهبندان

بيرجند زاهدان

پایانه بیرجند

نهبندان

1396/02/09

22:15

42

اتوبوس بي 12

% 20

95,000 ریال

76,000 ريال

نهبندان

بيرجند زاهدان

پایانه بیرجند

نهبندان

1396/02/09

22:45

45

اتوبوس اسكانيا

% 20

95,000 ریال

76,000 ريال

نهبندان
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا