مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بیرجند به نهبندان

روز جمعه در تاریخ 1396/07/28
30 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به نهبندان مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مانيتوردارvipمارال
1396/07/28
14:20
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
140,000 ریال
98,000 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
نهبندان
20 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به نهبندان مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1396/07/28
14:30
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
95,000 ریال
76,000 ریال

نهبندان
20 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به نهبندان مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1396/07/28
22:00
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
95,000 ریال
76,000 ریال

نهبندان
20 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به نهبندان مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1396/07/28
22:30
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
95,000 ریال
76,000 ریال

نهبندان
20 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به نهبندان مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا vip
1396/07/28
23:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
180,000 ریال
144,000 ریال

نهبندان