مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بیرجند به مشهد مقدس

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06
30 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1396/12/06
21:20
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
205,000 ریال
143,500 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
35 %
سفر سیر بیرجند
سفر سیر بیرجند
بيرجند به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
21:30
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
205,000 ریال
133,250 ریال

توضیحات : نمازستون دين است
50 %
ایران پیما بیرجند
ایران پیما بیرجند
بيرجند به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
21:45
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
200,000 ریال
100,000 ریال

توضیحات : باخريدبليط رفت وبرگشت ازسامانه(#333*724*) از5 درصد تا40 درصد تخفيف بهرمندشويد.دريافت کدرهگيري رزرو ازطريق سامانه:09157200199 باغستاني
40 %
جهان گشت مهر بیرجند پایانه شرق
جهان گشت مهر بیرجند پایانه شرق
بيرجند به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا مارال
1396/12/06
21:45
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
205,000 ریال
123,000 ریال

توضیحات : رزرو بليت برگشت:05632318998 لطفاجهت دريافت بليت به تعاوني 11مراجعه فرماييد
گناباد تست
30 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس vipمارال
1396/12/06
22:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
350,000 ریال
245,000 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
40 %
جهان گشت مهر بیرجند پایانه شرق
جهان گشت مهر بیرجند پایانه شرق
بيرجند به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
22:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
205,000 ریال
123,000 ریال

توضیحات : رزرو بليت برگشت:05632318998 لطفاجهت دريافت بليت به تعاوني 11مراجعه فرماييد
گناباد تربت حيدريه
35 %
سفر سیر بیرجند
سفر سیر بیرجند
بيرجند به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
22:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
205,000 ریال
133,250 ریال

توضیحات : نمازستون دين است
50 %
میهن نور بیرجند
میهن نور بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان )
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
22:15
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
205,000 ریال
102,500 ریال

توضیحات : رزرو برگشت 09901520358 بيدار
40 %
سیروسفر بیرجند
سیروسفر بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا مارال V I P
1396/12/06
22:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
348,000 ریال
208,800 ریال

توضیحات : برگشت سالن 2 دفتر سيروسفر8515505
30 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مانيتوردارvipمارال
1396/12/06
22:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
350,000 ریال
245,000 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
44 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس B9 R.... VIP
1396/12/06
22:45
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
348,000 ریال
194,880 ریال

گناباد تربت حيدريه
35 %
سفر سیر بیرجند
سفر سیر بیرجند
بيرجند به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مارال سه محورفرست کلاس مانيتوردار
1396/12/06
22:45
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
348,000 ریال
226,200 ریال

توضیحات : نمازستون دين است
30 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مانيتوردارvipمارال
1396/12/06
22:45
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
350,000 ریال
245,000 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
تربت حيدريه
40 %
سیروسفر بیرجند
سیروسفر بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا مارال
1396/12/06
23:00
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
205,000 ریال
123,000 ریال

توضیحات : برگشت سالن 2 دفتر سيروسفر8515505
30 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس vipمارال
1396/12/06
23:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
350,000 ریال
245,000 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
30 %
میهن نور بیرجند
میهن نور بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان )
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مارال
1396/12/06
23:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
350,000 ریال
245,000 ریال

توضیحات : رزرو برگشت 09901520358 بيدار
45 %
ایران پیما بیرجند
ایران پیما بیرجند
بيرجند به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس V i P - مارال مانيتورداربزرگ (10 اينج )اختصاصي
1396/12/06
23:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
348,000 ریال
191,400 ریال

توضیحات : باخريدبليط رفت وبرگشت ازسامانه(#333*724*) از5 درصد تا45 درصد تخفيف بهرمندشويد.دريافت کدرهگيري رزرو ازطريق سامانه:09157200199 اسماعيل باغستاني
47 %
ایران پیما بیرجند
ایران پیما بیرجند
بيرجند به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مارال - ويژه - (V i P)
1396/12/06
23:15
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
348,000 ریال
184,440 ریال

توضیحات : باخريدبليط رفت وبرگشت ازسامانه(#333*724*) از5 درصد تا45 درصد تخفيف بهرمندشويد.دريافت کدرهگيري رزرو ازطريق سامانه:09157200199 اسماعيل باغستاني