مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بیرجند به مشهد مقدس

روز سه شنبه در تاریخ 1396/09/21
30 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا vip
1396/09/21
07:20
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
350,000 ریال
245,000 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
42 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1396/09/21
08:00
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
205,000 ریال
118,900 ریال

گناباد تربت حيدريه
30 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس ولو بي 7
1396/09/21
08:30
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
205,000 ریال
143,500 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
تربت حيدريه
30 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا vip
1396/09/21
09:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
350,000 ریال
245,000 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
32 %
سفر سیر بیرجند
سفر سیر بیرجند
بيرجند به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/21
09:40
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
205,000 ریال
139,400 ریال

توضیحات : نمازستون دين است
36 %
ایران پیما بیرجند
ایران پیما بیرجند
بيرجند به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا - ViP
1396/09/21
10:25
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
348,000 ریال
222,720 ریال

توضیحات : باخريدبليط رفت وبرگشت ازسامانه(#333*724*) از5 درصد تا45 درصد تخفيف بهرمندشويد.دريافت کدرهگيري رزرو ازطريق سامانه:09157200199 اسماعيل باغستاني
42 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسكانيا
1396/09/21
11:00
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
205,000 ریال
118,900 ریال

گناباد تربت حيدريه
43 %
ایران پیما بیرجند
ایران پیما بیرجند
بيرجند به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا45
1396/09/21
11:30
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
205,000 ریال
116,850 ریال

توضیحات : باخريدبليط رفت وبرگشت ازسامانه(#333*724*) از5 درصد تا45 درصد تخفيف بهرمندشويد.دريافت کدرهگيري رزرو ازطريق سامانه:09157200199 اسماعيل باغستاني
32 %
سفر سیر بیرجند
سفر سیر بیرجند
بيرجند به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/21
11:45
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
205,000 ریال
139,400 ریال

توضیحات : نمازستون دين است
30 %
میهن نور بیرجند
میهن نور بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان )
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/21
12:20
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
205,000 ریال
143,500 ریال

توضیحات : رزروبليط05632314010
گناباد تربت حيدريه
30 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1396/09/21
12:20
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
205,000 ریال
143,500 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
32 %
سفر سیر بیرجند
سفر سیر بیرجند
بيرجند به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1396/09/21
12:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
348,000 ریال
236,640 ریال

توضیحات : نمازستون دين است
32 %
سفر سیر بیرجند
سفر سیر بیرجند
بيرجند به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1396/09/21
12:50
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
348,000 ریال
236,640 ریال

توضیحات : نمازستون دين است
30 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مانيتوردارvipمارال
1396/09/21
13:10
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
350,000 ریال
245,000 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
36 %
ایران پیما بیرجند
ایران پیما بیرجند
بيرجند به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا مارال
1396/09/21
13:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
205,000 ریال
131,200 ریال

توضیحات : باخريدبليط رفت وبرگشت ازسامانه(#333*724*) از5 درصد تا45 درصد تخفيف بهرمندشويد.دريافت کدرهگيري رزرو ازطريق سامانه:09157200199 اسماعيل باغستاني
20 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس درسا مانيتور دار
1396/09/21
14:20
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
350,000 ریال
280,000 ریال

توضیحات : جديدترين اتوبوس مدرن درسا مانيتوردارv.vip.Dorsa
43 %
ایران پیما بیرجند
ایران پیما بیرجند
بيرجند به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس V i P - مارال مانيتورداربزرگ (10 اينج )اختصاصي
1396/09/21
14:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
348,000 ریال
198,360 ریال

توضیحات : باخريدبليط رفت وبرگشت ازسامانه(#333*724*) از5 درصد تا45 درصد تخفيف بهرمندشويد.دريافت کدرهگيري رزرو ازطريق سامانه:09157200199 اسماعيل باغستاني
42 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مارال مانيتودار
1396/09/21
14:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
348,000 ریال
201,840 ریال

گناباد تربت حيدريه
25 %
سیروسفر بیرجند
سیروسفر بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مارال مانيتوردار اختصاصي vip
1396/09/21
14:45
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
348,000 ریال
261,000 ریال

توضیحات : مسافرين عزيز ميتوانيد انتقادات وپيشنهادات خودرا به سامانه پيامکي10002311111ارسال فرمائيد
32 %
سفر سیر بیرجند
سفر سیر بیرجند
بيرجند به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مارال مانيتوردار
1396/09/21
14:50
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
348,000 ریال
236,640 ریال

توضیحات : نمازستون دين است
32 %
سفر سیر بیرجند
سفر سیر بیرجند
بيرجند به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مارال مانيتوردار
1396/09/21
15:10
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
348,000 ریال
236,640 ریال

توضیحات : نمازستون دين است
30 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس 457
1396/09/21
17:30
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
205,000 ریال
143,500 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
تربت حيدريه
32 %
سفر سیر بیرجند
سفر سیر بیرجند
بيرجند به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/21
21:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
205,000 ریال
139,400 ریال

توضیحات : نمازستون دين است
47 %
ایران پیما بیرجند
ایران پیما بیرجند
بيرجند به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/21
21:45
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
205,000 ریال
108,650 ریال

توضیحات : باخريدبليط رفت وبرگشت ازسامانه(#333*724*) از5 درصد تا40 درصد تخفيف بهرمندشويد.دريافت کدرهگيري رزرو ازطريق سامانه:09157200199 باغستاني
30 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس vipمارال
1396/09/21
22:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
350,000 ریال
245,000 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
32 %
سفر سیر بیرجند
سفر سیر بیرجند
بيرجند به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/21
22:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
205,000 ریال
139,400 ریال

توضیحات : نمازستون دين است
45 %
میهن نور بیرجند
میهن نور بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان )
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/21
22:15
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
205,000 ریال
112,750 ریال

توضیحات : رزرو برگشت 09901520358 بيدار
40 %
سیروسفر بیرجند
سیروسفر بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا مارال vip
1396/09/21
22:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
348,000 ریال
208,800 ریال

توضیحات : مسافرين عزيز ميتوانيد انتقادات وپيشنهادات خودرا به سامانه پيامکي10002311111ارسال فرمائيد
40 %
ایران پیما بیرجند
ایران پیما بیرجند
بيرجند به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا - ViP
1396/09/21
22:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
348,000 ریال
208,800 ریال

توضیحات : باخريدبليط رفت وبرگشت ازسامانه(#333*724*) از5 درصد تا45 درصد تخفيف بهرمندشويد.دريافت کدرهگيري رزرو ازطريق سامانه:09157200199 اسماعيل باغستاني
30 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مانيتوردارvipمارال
1396/09/21
22:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
350,000 ریال
245,000 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
32 %
سفر سیر بیرجند
سفر سیر بیرجند
بيرجند به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مارال سه محورفرست کلاس مانيتوردار
1396/09/21
22:45
ظرفیت باقیمانده : 27 صندلی
348,000 ریال
236,640 ریال

توضیحات : نمازستون دين است
30 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مانيتوردارvipمارال
1396/09/21
22:45
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
350,000 ریال
245,000 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
40 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس B9 R.... VIP
1396/09/21
22:45
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
348,000 ریال
208,800 ریال

گناباد تربت حيدريه
42 %
ایران پیما بیرجند
ایران پیما بیرجند
بيرجند به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس V i P - مارال مانيتورداربزرگ (10 اينج )اختصاصي
1396/09/21
23:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
348,000 ریال
201,840 ریال

توضیحات : باخريدبليط رفت وبرگشت ازسامانه(#333*724*) از5 درصد تا45 درصد تخفيف بهرمندشويد.دريافت کدرهگيري رزرو ازطريق سامانه:09157200199 اسماعيل باغستاني
40 %
سیروسفر بیرجند
سیروسفر بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا مارال
1396/09/21
23:00
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
205,000 ریال
123,000 ریال

توضیحات : مسافرين عزيز ميتوانيد انتقادات وپيشنهادات خودرا به سامانه پيامکي10002311111ارسال فرمائيد
42 %
ایران پیما بیرجند
ایران پیما بیرجند
بيرجند به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مارال- ViP
1396/09/21
23:15
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
348,000 ریال
201,840 ریال

توضیحات : هنگام سوارشدن ارائه کارت شناسايي الزامي است
40 %
سیروسفر بیرجند
سیروسفر بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا مارال vip
1396/09/21
23:30
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
348,000 ریال
208,800 ریال

توضیحات : مسافرين عزيز ميتوانيد انتقادات وپيشنهادات خودرا به سامانه پيامکي10002311111ارسال فرمائيد