مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بیرجند به مشهد مقدس

روز دو شنبه در تاریخ 1396/04/05
28 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس 457
1396/04/05
07:20
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
205,000 ریال
147,600 ریال

توضیحات : لوان نور همراه هميشگي شما در سفرها
گناباد تربت حيدريه قائنات (قائن )
25 %
سیروسفر بیرجند
سیروسفر بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس اسکانيا مارال
1396/04/05
08:00
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
205,000 ریال
153,750 ریال

توضیحات : مسافرين عزيز ميتوانيد انتقادات وپيشنهادات خودرا به سامانه پيامکي10002311111ارسال فرمائيد
28 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس اسکانيا مارال
1396/04/05
08:30
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
205,000 ریال
147,600 ریال

توضیحات : لوا ن نور همرا ه هميشگي شما در سفرها
28 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس اسکانيا vip
1396/04/05
09:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
350,000 ریال
252,000 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
25 %
سفر سیر بیرجند
سفر سیر بیرجند
بيرجند به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
09:15
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
205,000 ریال
153,750 ریال

توضیحات : پيامبر (ص)نماز پرچم اسلام است
25 %
سفر سیر بیرجند
سفر سیر بیرجند
بيرجند به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
09:40
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
205,000 ریال
153,750 ریال

توضیحات : خريدازسايت اتخفيف50درصدي.بهرمندشويد
28 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس اسکانيا vip
1396/04/05
10:25
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
350,000 ریال
252,000 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
تربت حيدريه
30 %
ایران پیما بیرجند
ایران پیما بیرجند
بيرجند به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس مارال- ViP
1396/04/05
10:25
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
348,000 ریال
243,600 ریال

توضیحات : مسافرگرامي هنگام سوارشدن ارائه کارت شناسايي معتبر الزامي مي باشد.
تربت حيدريه
20 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1396/04/05
11:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
205,000 ریال
164,000 ریال

توضیحات : هنگام سوار شدن کارت شناسايي الزامي است
گناباد تربت حيدريه
25 %
سفر سیر بیرجند
سفر سیر بیرجند
بيرجند به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
11:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
205,000 ریال
153,750 ریال

توضیحات : پيامبر (ص)نماز پرچم اسلام است
30 %
ایران پیما بیرجند
ایران پیما بیرجند
بيرجند به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس اسکانيا45
1396/04/05
11:30
ظرفیت باقیمانده : 45 صندلی
205,000 ریال
143,500 ریال

توضیحات : مسافرگرامي هنگام سوارشدن ارائه کارت شناسايي معتبر الزامي مي باشد.
تربت حيدريه
25 %
سفر سیر بیرجند
سفر سیر بیرجند
بيرجند به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
11:55
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
205,000 ریال
153,750 ریال

توضیحات : خريدازسايت اتخفيف50درصدي.بهرمندشويد
20 %
میهن نور بیرجند
میهن نور بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان )
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
12:20
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
205,000 ریال
164,000 ریال

توضیحات : رزروبليط05632314010
28 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1396/04/05
12:20
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
205,000 ریال
147,600 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
تربت حيدريه
25 %
سفر سیر بیرجند
سفر سیر بیرجند
بيرجند به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس VIPاسکانيا
1396/04/05
12:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
348,000 ریال
261,000 ریال

توضیحات : پيامبر (ص)نماز پرچم اسلام است
25 %
سیروسفر بیرجند
سیروسفر بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس اسکانيا مارال V I P
1396/04/05
12:45
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
348,000 ریال
261,000 ریال

توضیحات : مسافرين عزيز ميتوانيد انتقادات وپيشنهادات خودرا به سامانه پيامکي10002311111ارسال فرمائيد
25 %
سفر سیر بیرجند
سفر سیر بیرجند
بيرجند به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1396/04/05
12:55
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
348,000 ریال
261,000 ریال

توضیحات : خريدازسايت اتخفيف50درصدي.بهرمندشويد
40 %
میهن نور بیرجند
میهن نور بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان )
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس مارال مانيتوردار جمالي
1396/04/05
13:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
350,000 ریال
210,000 ریال

توضیحات : رزروبليط05632314010
28 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس مانيتوردارvipمارال
1396/04/05
13:10
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
350,000 ریال
252,000 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
تربت حيدريه
30 %
ایران پیما بیرجند
ایران پیما بیرجند
بيرجند به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
13:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
205,000 ریال
143,500 ریال

توضیحات : مسافرگرامي هنگام سوارشدن ارائه کارت شناسايي معتبر الزامي مي باشد.
40 %
میهن نور بیرجند
میهن نور بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان )
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1396/04/05
13:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
350,000 ریال
210,000 ریال

توضیحات : رزروبليط05632314010
تربت حيدريه گناباد
28 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس اسکانيا vip
1396/04/05
13:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
350,000 ریال
252,000 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
25 %
سیروسفر بیرجند
سیروسفر بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس مارال مانيتوردار اختصاصي vip
1396/04/05
14:15
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
348,000 ریال
261,000 ریال

توضیحات : مسافرين عزيز ميتوانيد انتقادات وپيشنهادات خودرا به سامانه پيامکي10002311111ارسال فرمائيد
28 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس مانيتوردارvipمارال
1396/04/05
14:20
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
350,000 ریال
252,000 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
تربت حيدريه
30 %
میهن نور بیرجند
میهن نور بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان )
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس مارال مانيتوردار دلاکه
1396/04/05
14:20
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
350,000 ریال
245,000 ریال

توضیحات : رزروبليط05632314010
20 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس مانيتوردارvip
1396/04/05
14:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
348,000 ریال
278,400 ریال

توضیحات : هنگام سوار شدن کارت شناسايي الزامي است
گناباد تربت حيدريه
30 %
ایران پیما بیرجند
ایران پیما بیرجند
بيرجند به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس V i P - مارال مانيتورداربزرگ (10 اينج )اختصاصي
1396/04/05
14:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
348,000 ریال
243,600 ریال

توضیحات : مسافرگرامي هنگام سوارشدن ارائه کارت شناسايي معتبر الزامي مي باشد.
28 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس فرست گلاس مارال سه محور V.I.P
1396/04/05
14:45
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
350,000 ریال
252,000 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
25 %
سفر سیر بیرجند
سفر سیر بیرجند
بيرجند به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس مارال مانيتوردار
1396/04/05
14:50
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
348,000 ریال
261,000 ریال

توضیحات : پيامبر (ص)نماز پرچم اسلام است

جهان گشت مهر بیرجند پایانه شرق
جهان گشت مهر بیرجند پایانه شرق
بيرجند به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس اسکانيا مارال
1396/04/05
15:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
205,000 ریال

توضیحات : رزرو بليت برگشت : آقاي محمدي 09158610132
تربت حيدريه گناباد
25 %
سفر سیر بیرجند
سفر سیر بیرجند
بيرجند به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس مارال مانيتوردار
1396/04/05
15:10
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
348,000 ریال
261,000 ریال

توضیحات : خريدازسايت اتخفيف50درصدي.بهرمندشويد
25 %
سیروسفر بیرجند
سیروسفر بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس اسکانيا مارال
1396/04/05
15:15
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
205,000 ریال
153,750 ریال

توضیحات : مسافرين عزيز ميتوانيد انتقادات وپيشنهادات خودرا به سامانه پيامکي10002311111ارسال فرمائيد
28 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس 457
1396/04/05
17:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
205,000 ریال
147,600 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
تربت حيدريه
28 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1396/04/05
21:00
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
205,000 ریال
147,600 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
تربت حيدريه
30 %
میهن نور بیرجند
میهن نور بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان )
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
21:15
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
205,000 ریال
143,500 ریال

توضیحات : رزروبليط05632314010
25 %
سفر سیر بیرجند
سفر سیر بیرجند
بيرجند به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
21:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
205,000 ریال
153,750 ریال

توضیحات : پيامبر (ص)نماز پرچم اسلام است
30 %
ایران پیما بیرجند
ایران پیما بیرجند
بيرجند به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس اسکانيا مارال
1396/04/05
21:50
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
205,000 ریال
143,500 ریال

توضیحات : مسافرگرامي هنگام سوارشدن ارائه کارت شناسايي معتبر الزامي مي باشد.

جهان گشت مهر بیرجند پایانه شرق
جهان گشت مهر بیرجند پایانه شرق
بيرجند به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
22:00
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
205,000 ریال

توضیحات : رزرو بليت برگشت : آقاي محمدي 09158610132
تربت حيدريه گناباد
25 %
سفر سیر بیرجند
سفر سیر بیرجند
بيرجند به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
22:00
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
205,000 ریال
153,750 ریال

توضیحات : خريدازسايت اتخفيف50درصدي.بهرمندشويد
28 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس vipمارال
1396/04/05
22:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
350,000 ریال
252,000 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
تربت حيدريه
30 %
میهن نور بیرجند
میهن نور بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان )
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1396/04/05
22:20
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
350,000 ریال
245,000 ریال

توضیحات : رزروبليط05632314010
تربت حيدريه
28 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1396/04/05
22:30
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
205,000 ریال
147,600 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
25 %
سیروسفر بیرجند
سیروسفر بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس اسکانيا مارال vip
1396/04/05
22:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
348,000 ریال
261,000 ریال

توضیحات : مسافرين عزيز ميتوانيد انتقادات وپيشنهادات خودرا به سامانه پيامکي10002311111ارسال فرمائيد
28 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس B9 R.... VIP
1396/04/05
22:45
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
350,000 ریال
252,000 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
20 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس B9 R.... VIP
1396/04/05
22:45
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
348,000 ریال
278,400 ریال

توضیحات : هنگام سوار شدن کارت شناسايي الزامي است
گناباد تربت حيدريه
25 %
سفر سیر بیرجند
سفر سیر بیرجند
بيرجند به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس مارال سه محورفرست کلاس
1396/04/05
22:45
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
348,000 ریال
261,000 ریال

توضیحات : خريدازسايت اتخفيف50درصدي.بهرمندشويد
25 %
سیروسفر بیرجند
سیروسفر بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس اسکانيا مارال
1396/04/05
23:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
205,000 ریال
153,750 ریال

توضیحات : مسافرين عزيز ميتوانيد انتقادات وپيشنهادات خودرا به سامانه پيامکي10002311111ارسال فرمائيد
30 %
ایران پیما بیرجند
ایران پیما بیرجند
بيرجند به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس مارال- ViP
1396/04/05
23:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
348,000 ریال
243,600 ریال

توضیحات : مسافرگرامي هنگام سوارشدن ارائه کارت شناسايي معتبر الزامي مي باشد.
30 %
سیروسفر بیرجند
سیروسفر بیرجند
بيرجند به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس اسکانيا مارال -V i P
1396/04/05
23:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
348,000 ریال
243,600 ریال

توضیحات : مسافرين عزيز ميتوانيد انتقادات وپيشنهادات خودرا به سامانه پيامکي10002311111ارسال فرمائيد