مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بیرجند به قم

روز دو شنبه در تاریخ 1397/02/31
20 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به قم مقصدنهایی : تهران
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس B9 R.... VIP
1397/02/31
15:15
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
775,000 ریال
620,000 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
قم
20 %
ایران پیما بیرجند
ایران پیما بیرجند
بيرجند به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مارال - ويژه - (V i P)
1397/02/31
15:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
770,000 ریال
616,000 ریال

توضیحات : بليط رفت وبرگشت خودرارزروکنيدوباموبايل پرداخت نماببدوتا20درصد تخفيف بگيريدبا موبايل (#333*724*) راشماره گيري کنيد. کدرهگيري رزرو را از :09157200199 اسماعيل باغستاني دريافت کنيد.
قم کاشان
20 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به قم مقصدنهایی : تهران
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مانيتوردارvipمارال
1397/02/31
16:15
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
775,000 ریال
620,000 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
قم
20 %
ایران پیما بیرجند
ایران پیما بیرجند
بيرجند به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس V i P - مارال مانيتورداربزرگ (10 اينج )اختصاصي
1397/02/31
17:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
770,000 ریال
616,000 ریال

توضیحات : بليط رفت وبرگشت خودرارزروکنيدوباموبايل پرداخت نماببدوتا20درصد تخفيف بگيريدبا موبايل (#333*724*) راشماره گيري کنيد. کدرهگيري رزرو را از :09157200199 اسماعيل باغستاني دريافت کنيد.
قم کاشان
20 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به قم مقصدنهایی : تهران
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مانيتوردارvipمارال
1397/02/31
17:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
775,000 ریال
620,000 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
قم