مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بیرجند به فردوس خراسان

روز دو شنبه در تاریخ 1396/12/28

سفر سیر بیرجند
سفر سیر بیرجند
بيرجند به فردوس (خراسان )
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس ولو40
1396/12/28
14:00
ظرفیت باقیمانده : 33 صندلی
100,000 ریال

توضیحات : برگشت از مشهد سالن شماره 2 سفر سير اريا

سفر سیر بیرجند
سفر سیر بیرجند
بيرجند به فردوس (خراسان )
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس ولو40
1396/12/28
19:30
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
100,000 ریال

توضیحات : برگشت از مشهد سالن شماره 2 سفر سير اريا