مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بیرجند به فردوس خراسان

روز سه شنبه در تاریخ 1396/10/26

سفر سیر بیرجند
سفر سیر بیرجند
بيرجند به فردوس (خراسان )
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس ولو40
1396/10/26
19:30
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
100,000 ریال

توضیحات : نمازستون دين است