مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری



ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بیرجند به طبس

روز دو شنبه در تاریخ 1397/02/31
20 %
میهن نور بیرجند
میهن نور بیرجند
بيرجند به طبس مقصدنهایی : يزد
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا44
1397/02/31
19:00
ظرفیت باقیمانده : 27 صندلی
130,000 ریال
104,000 ریال

توضیحات : رزرو برگشت 09901520358 بيدار
طبس
20 %
ایران پیما بیرجند
ایران پیما بیرجند
بيرجند به طبس مقصدنهایی : يزد
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا44
1397/02/31
19:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
155,000 ریال
124,000 ریال

توضیحات : بليط رفت وبرگشت خودرارزروکنيدوباموبايل پرداخت نماببدوتا20درصد تخفيف بگيريدبا موبايل (#333*724*) راشماره گيري کنيد. کدرهگيري رزرو را از :09157200199 اسماعيل باغستاني دريافت کنيد.
طبس