مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بیرجند به شاهرود سمنان

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/06/30
20 %
ایران پیما بیرجند
ایران پیما بیرجند
بيرجند به شاهرود (سمنان) مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/30
12:15
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
390,000 ریال
312,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي هنگام سوارشدن ارائه کارت شناسايي معتبر الزامي مي باشد.
سبزوار تهران جنوب دامغان سمنان شاهرود (سمنان)
10 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به شاهرود مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1396/06/30
12:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
395,000 ریال
355,500 ریال

توضیحات : مسافر گرامي ميتوانيد عملکرد راننده را در طول مسير به سامانه پيامکي110120ارسال نماييد
سمنان تهران جنوب شاهرود سبزوار